Geannuleerd

Uw donatie is geannuleerd.

Was het niet de bedoeling om uw donatie te annuleren?
Dan kunt opnieuw het donatieformulier invullen.

U kunt ook een bedrag naar keuze overmaken naar:
IBAN NL 46 INGB 0000 0048 18
ten name van ‘Stichting VU medisch centrum Fonds’
onder vermelding van ‘Hersenonderzoek.nl’.

Vragen?

Neem gerust contact op met relatie manager Sylvia Voogt via s.voogt@amsterdamumc.nl en 06-11 586 169 of met projectleider van Hersenonderzoek.nl Marissa Zwan via info@hersenonderzoek.nl.