Ik help. Ik doneer.

Samen vinden we sneller oplossingen voor hersenziekten.

Eenmalig doneren


U kunt op verschillende manieren helpen om sneller oplossingen te vinden voor hersenziekten. Door deel te nemen aan onderzoek, door anderen ook te interesseren om zich in te schrijven én door te doneren.

Periodiek doneren

Wilt u Hersenonderzoek.nl langere tijd ondersteunen? Geweldig! Daarmee maakt u mogelijk dat we onderzoekers structureel kunnen helpen met hun wetenschappelijk hersenonderzoek. Die continuïteit vormt een belangrijke basis voor meerjarige onderzoeksprojecten. Als u kiest voor een een periodieke schenking, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Hier gaat uw donatie naartoe

Uw donatie komt volledig ten goede aan de onderzoekers en de inschrijvers die Hersenonderzoek.nl gebruiken. We zetten het in ter verbetering en voor onderhoud van het platform. Daarmee kunnen we hen betrekken, informeren en samenbrengen.

Denk  bijvoorbeeld aan het vergemakkelijken en versnellen van de technologie die de onderzoekers gebruiken om de juiste deelnemers voor hun studies te vinden. En aan het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid voor inschrijvers. En de mogelijkheden om resultaten van onderzoekers terug te koppelen aan het Nederlandse publiek.

Schenken met belastingvoordeel

Als u kiest voor een een periodieke schenking, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een gift te geven. Het VUmc Fonds, die de gelden voor Hersenonderzoek.nl beheert, heeft een ANBI status. Zo kunt u meer geven zonder dat het u extra kost en levert u met uw gift een grotere bijdrage aan waardevol Nederlands hersenonderzoek.

De voordelen op een rij:

  • Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en maxima aan verbonden.
  • Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kan aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 33% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus.
  • Uw toegezegde gift is via een onderhandse akte voor minimaal 5 jaar vastgelegd. Voor de akte wordt het model van de Belastingdienst gebruikt. Zo weet u zeker dat de vastlegging voldoet aan de eisen voor aftrek van uw inkomstenbelasting.
  • Voor het afsluiten van de akte hoeft u het huis niet uit, de overeenkomst krijgt u van ons thuisgestuurd.
  • Hersenonderzoek.nl is door uw gift voor langere tijd verzekerd van financiële steun voor het ondersteunen van Nederlands hersenonderzoek.

Eenvoudig een akte afsluiten

U kunt heel eenvoudig een onderhandse akte afsluiten. Dit doet u door het printen en invullen van deze overeenkomst aangaande de incasso van de jaarlijkse donatie.

Dit formulier stuurt u, met kopieën van de benodigde legitimatiebewijzen, naar onderstand adres:
Hersenonderzoek.nl
T.a.v. Marissa Zwan en Sylvia Voogt
PK-1 Z 044
Antwoordnummer 7700
1000 SN Amsterdam

Na controle tekenen wij de akte en ontvangt u een exemplaar retour. Met deze akte heeft u het bewijs voor de Belastingdienst dat uw giften volledig aftrekbaar zijn.

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact op met Marissa Zwan (via info@hersenonderzoek.nl) of met Sylvia Voogt (via 06-11 586 169 en via s.voogt@amsterdamumc.nl).