Over ons

Er is veel onderzoek nodig om hersenaandoeningen zoals alzheimer, andere vormen van dementie, parkinson en MS te verhelpen. Onderzoek geeft ons betere inzichten in oorzaken, preventie, diagnose en behandelingen.

Ons doel

Het doel van Hersenonderzoek.nl is om onderzoek naar hersenziekten te versnellen. Wereldwijd is er een groot tekort aan gezonde mensen en patiënten die deelnemen aan hersenonderzoek. Hierdoor lopen onderzoeken vertraging op en laten oplossingen voor hersenziektes langer op zich wachten.

Daarom nodigen wij mensen uit heel Nederland uit om deel te nemen aan hersenonderzoek. Hersenonderzoek.nl is een online platform waar gezonde mensen en patiënten zich kunnen inschrijven wanneer zij interesse hebben in deelname aan hersenonderzoek. Hersenonderzoekers kunnen een beroep doen op dit register.

Initiatief

Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC is als initiatiefnemer en uitvoerder verantwoordelijk voor Hersenonderzoek.nl. Alzheimercentrum Amsterdam wil dementie bespreekbaar en behandelbaar maken en uiteindelijk genezen. Daarbij ligt de focus op dementie op jonge leeftijd.

Steun

Hersenonderzoek.nl wordt gesteund door patiëntorganisaties Alzheimer Nederland en de Hersenstichting. Tevens ontvangt Hersenonderzoek.nl steun van ZonMw en Amsterdam Neuroscience.

Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen. Voor ons tellen ze allemaal mee. De Hersenstichting wil er voor iedereen zijn en – als het even kan – iedereen helpen. Door te blijven kijken hoe aandoeningen voorkomen of behandeld kunnen worden, en te zorgen dat mensen met een hersenaandoening kunnen meedoen in de samenleving. Dat doen we door onderzoek en innovaties te financieren, voorlichting te geven en het belang van onze hersenen overal op de agenda te zetten. Zo zetten we alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.

 

Alzheimer Nederland is een patiëntorganisatie die als missie heeft om dementie te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken ze zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Ze stimuleert bovendien het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

 

Amsterdam Neuroscience is het onderzoeksinstituut voor neurowetenschappen van Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers en clinici uit dit netwerk richten zich op de ontwikkeling van nieuwe fundamentele kennis van het brein en het zenuwstelsel in gezondheid en ziekte en vertalen dit naar effectieve behandelingen voor patiënten.

 

 

Aan het woord

Vanuit de initiatiefnemer Alzheimercentrum Amsterdam:

Prof. dr. Wiesje van der Flier

Prof. dr. Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam

“Eén van de grootste obstakels in wetenschappelijk onderzoek is het vinden van voldoende geschikte deelnemers. Tegelijkertijd zijn er vele Nederlanders die juist graag willen bijdragen aan onderzoek naar hersenziektes. Met Hersenonderzoek.nl slaan we die brug. Zo kunnen we behandelmogelijkheden voor hersenziekten zoals alzheimer dichterbij brengen, door deelnemers te koppelen aan hersenonderzoekers. Want alleen samen brengen we de oplossingen voor hersenziekten dichterbij.”

Vanuit de steunende partijen:

Marco Blom

Marco Blom – adjunct-directeur Alzheimer Nederland

“Het is de missie van Alzheimer Nederland om dementie te voorkomen of te genezen. Naast wetenschappers zijn mensen met dementie, mantelzorgers en andere vrijwilligers essentieel om deze droom te verwezenlijken. Want zonder deelnemers staat het onderzoek naar dementie stil. We horen vaak de verhalen van deelnemers aan onderzoek. Het geeft enorm veel voldoening om bij te dragen aan een oplossing. Wij steunen Hersenonderzoek.nl daarom van harte en hopen dat veel mensen zich aanmelden.”

 

David Verschoor, Directeur Bestuurder Hersenstichting:

David Verschoor

“Voor de Hersenstichting is het werk van Hersenonderzoek.nl een cruciale randvoorwaarde om goed onderzoek te kunnen blijven doen. De stappen die Hersenonderzoek.nl zet om hersenbreder en landelijk te gaan opereren ondersteunen wij van harte. Wij hopen dat veel mensen uit diverse groepen zich aanmelden en zullen daar waar mogelijk ook mensen uit onze achterban doorverwijzen die bijvoorbeeld contact opnemen met onze Infolijn.”

 

Guus Smit, directeur van Amsterdam Neuroscience:

Guus Smit

“Hersenonderzoek.nl is een enorme meerwaarde voor neurowetenschappers van Amsterdam Neuroscience. Dit platform speelt een belangrijke rol bij het helpen van onderzoekers om deelnemers te vinden en te betrekken voor hun studies. Door deze waardevolle brug tussen wetenschap en de maatschappij kunnen we ons onderzoek verder ontwikkelen en waardevolle inzichten vergaren die ons begrip over de hersenen en neurologische aandoeningen vergroten.”