Over ons

Er is veel onderzoek nodig om hersenziektes zoals alzheimer, andere vormen van dementie, parkinson en MS te verhelpen. Onderzoek geeft ons betere inzichten in oorzaken, preventie, diagnose en behandelingen.

Ons doel

Het doel van Hersenonderzoek.nl is om onderzoek naar hersenziekten te versnellen. Wereldwijd is er een groot tekort aan gezonde mensen en patiënten die deelnemen aan hersenonderzoek. Hierdoor lopen onderzoeken vertraging op en laten oplossingen voor hersenziektes langer op zich wachten.

Daarom nodigen wij mensen uit heel Nederland uit om deel te nemen aan hersenonderzoek. Hersenonderzoek.nl is een online platform waar gezonde mensen en patiënten zich kunnen inschrijven om aan te geven dat ze interesse hebben in deelname aan hersenonderzoek. Hersenonderzoekers kunnen een beroep doen op dit register.

Initiatief

Alzheimercentrum Amsterdam is als initiatiefnemer en uitvoerder verantwoordelijk voor Hersenonderzoek.nl. Alzheimercentrum Amsterdam wil dementie bespreekbaar en behandelbaar maken en uiteindelijk genezen. Daarbij ligt de focus op dementie op jonge leeftijd.

Steun

Hersenonderzoek.nl wordt gesteund door patiëntorganisaties Alzheimer Nederland en de Hersenstichting. Tevens ontvangt Hersenonderzoek.nl steun van ZonMw en Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.

Logo HersenstichtingDe Hersenstichting heeft als missie heeft het lijden dat wordt veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkomen, te verminderen en te stoppen opdat mensen langer leven met meer kwaliteit.

Alzheimer Nederland is een patiëntorganisatie die als missie heeft om dementie te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken ze zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

 

Logo ZonMwZonMw financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Ze stimuleert bovendien het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Logo Stichting Gieskes-Strijbis FondsStichting Gieskes-Strijbis Fonds steunt projecten die proactief werken en een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Daarbij legt ze de nadruk op de grotere, meerjarige projecten met landelijke uitstraling binnen o.a. de medische wetenschap.

 

Aan het woord

Vanuit de initiatiefnemer Alzheimercentrum Amsterdam:

Prof. dr. Philip Scheltens
Prof. dr. Philip Scheltens

Prof. dr. Philip Scheltens – Neuroloog bij het Amsterdam UMC en directeur van Alzheimercentrum Amsterdam.

“In de medische wereld hebben we veel meer kennis over de oorzaken en behandeling van aandoeningen zoals kanker en hartfalen, dan over dementie. Dat is vreemd, als je bedenkt dat iedereen in zijn leven wel met deze aandoening te maken krijgt; binnen de familie- en vriendenkring of als patiënt.Wij zijn dan ook vastberaden om de kenniskloof te dichten en een geneesmiddel te vinden voor dementie en andere hersenziekten. De oplossing ligt in wetenschappelijk onderzoek. En daar hebben we úw hulp bij nodig!”

Vanuit de steunende partijen:

Marco Blom – adjunct-directeur Alzheimer Nederland

Marco Blom

“Het is de missie van Alzheimer Nederland om dementie te voorkomen of te genezen. Naast wetenschappers zijn mensen met dementie, mantelzorgers en andere vrijwilligers essentieel om deze droom te verwezenlijken. Want zonder deelnemers staat het onderzoek naar dementie stil. We horen vaak de verhalen van deelnemers aan onderzoek. Het geeft enorm veel voldoening om bij te dragen aan een oplossing. Wij steunen Hersenonderzoek.nl daarom van harte en hopen dat veel mensen zich aanmelden.”

 

Roderic Evans-Knaup – directeur Gieskes-Strijbis Fonds:

“Onderzoek naar de verschillende aspecten van Alzheimer is voor ons – in nagedachtenis aan Hennie Gieskes – een belangrijk onderdeel van het Fonds. Bij het zoeken naar de oorzaak van de ziekte en genezing ervan is het van groot belang om een grote groep van mensen te hebben die bereid zijn om aan onderzoek deel te nemen. Met steun aan Hersenonderzoek.nl hopen we dat er steeds meer informatie kan worden verzameld en deze werkwijze ook onderzoeksinitiatieven in het buitenland kan inspireren.”