Over ons

Er is veel onderzoek nodig naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Dit geeft ons steeds betere inzichten in de oorzaken, preventie, diagnose en behandeling van dementie.

Hersenonderzoek.nl is een niet-commercieel initiatief van Alzheimer Nederland, Hersenstichting en VUmc Alzheimercentrum. We bundelen onze krachten en expertise om Nederlanders actief te betrekken en onderdeel te maken van de oplossing voor dementie.

Dit willen wij bereiken door de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk hersenonderzoek met u te delen en advies te geven over het verbeteren van de hersengezondheid. Zo hopen we u en de rest van Nederland breinbewust te maken. Bovenal hopen wij u te motiveren om deel te nemen aan hersenonderzoek. Zo kunt u persoonlijk een bijdrage leveren aan ons ultieme doel: een wereld zonder dementie.


Prof. dr. Philip Scheltens – Neuroloog en directeur VUMC Alzheimercentrum

“In de medische wereld hebben we veel meer kennis over de oorzaken en behandeling van aandoeningen zoals kanker en hartfalen, dan over dementie. Dat is vreemd, als je bedenkt dat iedereen in zijn leven wel met deze aandoening te maken krijgt; binnen de familie- en vriendenkring of als patiënt.Wij zijn dan ook vastberaden om de kenniskloof te dichten en een geneesmiddel te vinden voor dementie en andere hersenziekten. De oplossing ligt in wetenschappelijk onderzoek. En daar hebben we úw hulp bij nodig!”


Drs. Herman de Haan – Directeur Hersenstichting

“De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat mensen weten wat ze kunnen doen om hun hersenen gezond te houden. Minstens net zo belangrijk is dat we beter begrijpen hoe hersenaandoeningen ontstaan en verlopen. Wetenschappelijk onderzoek met gezonde deelnemers is hiervoor essentieel. Daarom ondersteunen wij hersenonderzoek.nl en hopen wij dat dit platform als vliegwiel voor hersenonderzoek kan werken.”


Drs. Marco Blom – Interim directeur-bestuurder Alzheimer Nederland

“Het is de missie van Alzheimer Nederland om dementie te voorkomen of te genezen. Naast wetenschappers zijn mensen met dementie, mantelzorgers en andere vrijwilligers essentieel om deze droom te verwezenlijken. Want zonder deelnemers staat het onderzoek naar dementie stil. We horen vaak de verhalen van deelnemers aan onderzoek. Het geeft enorm veel voldoening om bij te dragen aan een oplossing. Wij steunen hersenonderzoek.nl daarom van harte en hopen dat veel mensen zich aanmelden.”