Toestemming

Wij vragen iedereen die zich bij Hersenonderzoek.nl inschrijft om toestemming dat wij hen mogen uitnodigen voor wetenschappelijk hersenonderzoek. Hieronder leest u de tekst die wij daarbij aanbieden.

Wat is het doel van Hersenonderzoek.nl?

Hersenonderzoek.nl is een platform voor iedereen die mee wil doen aan wetenschappelijk onderzoek naar hersenziekten. Na inschrijving blijft u op de hoogte van lopende en toekomstige onderzoeken waaraan u kunt deelnemen. Zo werken wij samen aan het vinden van een oplossing én het voorkomen van hersenziekten.

Hoe kan ik mij inschrijven?

U schrijft zich in door ‘ik ga hiermee akkoord’ aan te vinken onder aan deze pagina. Daarna vult u een paar korte vragen over uzelf in om een profiel aan te maken. Wilt u niet deelnemen, dan vinkt u ‘ik ga niet akkoord’ aan en gaat u terug naar de startpagina van Hersenonderzoek.nl.

Wat gebeurt er na mijn inschrijving?

Op basis van de gegevens die u met ons wilt delen kunnen we bepalen voor welke onderzoeken u mogelijk in aanmerking komt. Per e-mail sturen wij u uitnodigingen voor onderzoeken toe. U kunt voor elk onderzoek apart beslissen of u wel of niet mee wilt doen.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

U heeft het recht om op elk moment en zonder opgave van reden u uit te schrijven. Log in via Hersenonderzoek.nl, ga naar uw persoonlijke profielpagina en kies ‘uitschrijven’. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hersenonderzoek.nl.

Mijn gegevens

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Als u besluit mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, delen wij uw contactgegevens en andere relevante informatie met de onderzoeker van dat specifieke onderzoek. Uw gegevens uit het register kunnen ook direct voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Uw gegevens worden gecodeerd opgeslagen voor ten minste 15 jaar.

Uw gegevens worden opgeslagen op de Nederlandse server van het bedrijf Motivaction. In de toekomst kan Hersenonderzoek.nl samenwerken met universiteiten, (academische) ziekenhuizen, instellingen en bedrijven uit binnen- en buitenland. In het kader van zulke samenwerkingsverbanden kunnen uw (gecodeerde) gegevens ook worden uitgewisseld. In het buitenland gelden andere privacy regels.

De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift niet te herleiden naar u. U ontvangt geen uitslagen van uitgevoerde onderzoeken, testen of vragenlijsten.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over inschrijving kunt u vinden op www.hersenonderzoek.nl. U kunt ons ook een e-mail sturen via info@hersenonderzoek.nl.