Het is onbekend welke factoren beschermen tegen het krijgen van dementie bij mensen van 90 jaar en ouder. Bij het 90-plus onderzoek worden die factoren onderzocht bij mensen van 90 jaar en ouder; met of zonder dementie. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • vragenlijsten
  • neuropsychologisch onderzoek
  • beeldvorming van de hersenen
  • onderzoek van het hersenvocht
  • beeldvorming van de vaten in de hals
  • beeldvorming van de ogen
  • bloedonderzoek

Een deel van de onderzoeken zal thuis plaatsvinden en een deel op locatie. Uiteindelijk willen de onderzoekers van het 90-plus onderzoek te weten komen waarom sommige mensen van 90 jaar en ouder geen dementie krijgen en anderen wel.

Over de onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het VUmc Alzheimercentrum.