Bij mensen met (beginnende) dementie of psychiatrische klachten komen vaak  veranderingen in sociaal gedrag voor. Deze veranderingen vormen soms de eerste symptomen van zulke neurologische of psychiatrische aandoeningen. Als deze veranderingen in een vroeg stadium gedetecteerd worden, kan dat ten goede komen van een passende behandeling en begeleiding.

Objectief sociaal gedrag meten

Onderzoekers van het VUmc Alzheimercentrum willen sociaal gedrag objectief meten met behulp van de BeHapp app; een applicatie voor Android telefoons. Waar het soms lastig is sociaal gedrag met behulp van vragenlijsten of observaties te meten – bijvoorbeeld door verminderd aan (ziekte-)inzicht – kan BeHapp een uitkomst bieden.

Vergelijken

Door sociaal gedrag van gezonde mensen met BeHapp in kaart te brengen, kan dat worden vergeleken met mensen met (beginnende) dementie of psychiatrische klachten. Daardoor krijgen de onderzoekers beter inzicht in veranderend sociaal gedrag van (mogelijke) patiënten en kan er op den duur betere behandeling en begeleiding geboden worden.

Hoe meet BeHapp sociaal gedrag?

De BeHapp app is een smartphone applicatie die sociaal gedrag op een passieve en objectieve manier in kaart brengt. In het onderzoek wordt 42 dagen mobiele data verzameld die gerelateerd zijn aan sociaal gedrag. Mensen die deelnemen aan het onderzoek downloaden de app en hoeven verder niets te doen. Ze kunnen hun smartphone gebruiken zoals ze gewend zijn.

Welke data registreert BeHapp?

BeHapp meet hoe vaak en hoe lang mensen sociaal contact hebben en hoe mensen dat sociaal contact vormgeven. Daarom verzamelt de app de volgende informatie: hoe vaak en hoe lang iemand contact heeft en hoe vaak dat met dezelfde persoon is. BeHapp slaat géén direct identificeerbare data op, zoals namen, telefoonnummers of adresgegevens. Ook de inhoud van berichten wordt niet geregistreerd, maar wel hoe lang en hoe vaak iemand bijvoorbeeld WhatsApp gebruikt. Ook houdt de app bij in wat voor omgeving iemand is aan de hand van bluetoothsignalen en WiFi-access points. Die geven een indicatie van de sociale gebieden waarin men zich begeeft. Zo kunnen de onderzoekers zien of de gebruiker bijvoorbeeld veel in dichtbevolkte gebieden is. De precieze locatie wordt echter niet gemeten.

Over de onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het VUmc Alzheimercentrum. De BeHapp app is ontwikkeld door wetenschappers van Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen.