Mensen met de ziekte van Alzheimer geven regelmatig aan dat ze zo lang mogelijk zelfstandig en mobiel willen blijven. Autorijden hoort daar voor veel mensen bij. In deze studie gaan de onderzoekers na of een nieuwe methode de rijgeschiktheid goed in kaart kan brengen. Dit onderzoek wordt gedaan door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag.

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of we met een test kunnen vaststellen of mensen met dementie nog veilig kunnen autorijden. Daarnaast willen ze testen of deze nieuwe methode kan voorspellen hoe lang iemand rijgeschikt blijft. Als deze test bruikbaar blijkt, zullen sommige mensen met beginnende dementie die willen blijven autorijden, straks geen rijtest meer hoeven af te leggen bij het CBR.

Interesse in deelname?
Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt Hersenonderzoek.nl u uit als blijkt dat uw profiel matcht met dat wat de wetenschappers zoeken. 

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.