Op een geheugenpolikliniek wordt vaak een neuropsychologisch onderzoek afgenomen. Dit onderzoek is nodig voor het vaststellen van problemen in de cognitieve functies, en voor het in kaart brengen van eventuele voor- of achteruitgang bij dementie. Het neuropsychologisch onderzoek kan echter een aantal uur duren en daarmee erg belastend en vermoeiend zijn.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat de kwaliteit van de testen die daarbij worden gebruikt vaak tekortschiet. Veelgebruikte testen blijken ongevoelig te zijn voor verandering in de cognitieve functies en geven weinig informatie over het dagelijks functioneren. Het doel van het Catch-Cog onderzoek is het ontwikkelen van een nieuwe, minder belastende test die het beloop van geheugenklachten en het dagelijks functioneren in kaart kan brengen. Dat is gelukt! De nieuwe vragenlijst wordt nu wereldwijd gebruikt.

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam. De studie is inmiddels afgerond. Via Hersenonderzoek.nl zochten de onderzoekers naar geschikte deelnemers voor hun studie. Zo waren ze op zoek naar mensen met milde cognitieve stoornissen. Daarbij was het bovendien belangrijk dat een deelnemer een naaste had, bijvoorbeeld een partner of mantelzorger, die ook mee wilde doen aan het onderzoek.

Deelnemers kwamen vier keer op bezoek bij het Alzheimercentrum Amsterdan in één jaar tijd. Tijdens deze bezoeken voerden ze een aantal neuropsychologische taken uit en beantwoordden zowel de naaste als de deelnemer zelf verschillende vragenlijsten. Als de bezoeken niet direct mogelijk waren, bezocht de onderzoeker de deelnemer en de naaste thuis.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.