Één op de vijf mensen krijgt dementie. Het is een van de snelst groeiende gezondheidsproblemen ter wereld. Ook in Nederland zien we het aantal mensen met dementie toenemen. In 2018 hebben ruim 270.000 mensen een dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal steeds meer toenemen. Hoewel er ontzettend hard gezocht wordt naar een medicijn door onderzoekers over de hele wereld, is er op dit moment geen goede behandeling voor de genezing van dementie. Daarom is het belangrijk om dementie waar mogelijk te voorkomen. Dit wordt preventie genoemd. Leefstijlfactoren kunnen hierbij een rol spelen.

Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG, afdeling epidemiologie) hebben de enquête ‘Leefstijl & Dementie’ ontwikkeld waarmee ze de leefstijl, de bereidheid tot leefstijl verandering en de kennis van dementie in kaart willen brengen van Nederlanders tussen de 30 en 80 jaar. Door deze informatie te verzamelen, kunnen ze aanknopingspunten vinden voor educatie en voorlichting. Daarmee willen ze bijdragen aan de preventiestrategieën voor dementie.