Waarom onthouden sommige mensen alles na één keer en vergeten anderen het na drie keer nog steeds? Waarom kan de één zich urenlang concentreren, terwijl de ander al na een paar seconden afgeleid is?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat verschillen tussen mensen in bijvoorbeeld het geheugen of de aandacht deels terug te zien zijn in de manier waarop hersengebieden met elkaar communiceren. Om die communicatie in beeld te brengen, kunnen verschillende scans van het brein gemaakt worden. Die verschillende manieren van scannen leveren allemaal net andere informatie op. Tot op heden zijn die verschillende vormen van hersenscans nog niet gecombineerd om zo de hersencommunicatie te onderzoeken.

Het doel van het MuMoBrain onderzoek is om een combinatie te maken van verschillende soorten hersenscans van gezonde  volwassenen. Op deze manier proberen de onderzoekers nog beter in kaart te brengen hoe verschillende hersengebieden met elkaar communiceren.  Die kennis kan weer van belang zijn bij onderzoek naar neurologische ziektes zoals bijvoorbeeld multiple sclerosis of de ziekte van Alzheimer.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC.