Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

De doelgroep voor dit onderzoek, een fase III onderzoek, waren mannen en vrouwen vanaf 60 tot 75 jaar zonder een diagnose, eventueel met subjectieve geheugenklachten. Dit onderzoek is bedoeld om erachter te komen of onderzoeksmiddel CAD106, veilig is. Ook werd onderzocht wat het effect ervan is op het optreden van de eerste klinische symptomen van de ziekte van Alzheimer bij mensen met een verhoogd risico hierop.

CAD106 werkt als een vaccin (een injectie die iemand tegen een ziekte beschermt) en veroorzaakt in uw lichaam een biologische reactie.
Het onderzoek vond plaats in het Brain Research Center te Amsterdam. Enkele onderdelen van het onderzoek (PET, MRI) vonden plaats in het VUmc te Amsterdam.

Wat houdt het onderzoek in?

Dit onderzoek was onderverdeeld in twee delen.

Deel 1 onderzocht wat de invloed is voor u om te weten of u een verhoogde kans heeft op het krijgen van de ziekte van Alzheimer (wat aan de hand van genetische informatie wordt vastgesteld). Ook werd bepaald of u deel kunt nemen aan deel 2 van het onderzoek.
Deel 1 was ‘niet-interventioneel’, dat wil zeggen dat er geen onderzoeksbehandeling werd aangeboden. Het duurde maximaal 1 jaar en begon met een eerste bezoek aan het onderzoekscentrum. Daarna vonden gedurende een periode van 12 maanden vier telefonische vervolgafspraken plaats om het welbevinden te bespreken.

Deel 2 van het onderzoek was alleen voor die mensen die op basis van genetische informatie een verhoogde kans hebben op het krijgen van de ziekte van Alzheimer. In dit deel van het onderzoek kregen deelnemers een dosis van CAD106, een maal per kwartaal per injectie toegediend.

Afhankelijk van de deelnemers, duurde het onderzoek in totaal 5-8 jaar.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.