Pijn komt regelmatig voor bij mensen bij dementie. Onderzoek toont aan dat het pijnsysteem zelf verandert bij dementie, waardoor mensen mogelijk gevoeliger worden voor pijn. Daar komt bij dat mensen met dementie vaak niet meer goed kunnen aangeven dat ze pijn hebben. Samen zorgt dit ervoor dat pijn minder snel wordt opgemerkt en behandeld.

Om onnodige pijn tegen te gaan, is het belangrijk om te onderzoeken hoe mensen met dementie en geheugenproblemen pijn verwerken en ervaren.

Verandert de verwerking van pijn bij dementie en bij een milde cognitieve stoornis? Welke veranderingen in de hersenen spelen daarbij een rol? Dat zijn de vragen die onderzoekers van Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek willen beantwoorden.

In het onderzoek ‘Pijn bij dementie’ verzamelen de onderzoekers informatie over pijn en de pijnervaring bij mensen met een milde cognitieve stoornis, de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie of vasculaire dementie.

Pijngevoeligheid zal worden getest met behulp van warmteprikkels en drukprikkels. Daarnaast krijgen de deelnemers een MRI scan van hun hoofd om te onderzoeken welke veranderingen in de hersenen een rol spelen bij de verwerking van pijn.

Dankzij deze studie krijgen we meer kennis over de verwerking van pijn bij dementie en geheugenproblemen. Daarmee kunnen we in de toekomst pijn bij mensen met dementie beter herkennen, voorkomen en behandelen.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.