Op dit moment zijn er beperkte behandelmethoden zijn voor mensen met chronische pijn. Er is namelijk nog weinig bekend over het verloop van pijnsymptomen. Daarom onderzoeken wetenschappers van Universiteit Leiden nu de rol van pijngevoeligheid in het verloop van chronische pijnklachten.

Ze gaan na of mensen met chronische pijn, bijvoorbeeld door fibromyalgie, verschillen in pijngevoeligheid van mensen zonder chronische pijn. Daarbij kijken ze naar de mate waarin deze pijngevoeligheid stabiel is over tijd. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat eerdere ervaringen met pijn en pijnbehandelingen invloed hebben op de pijngevoeligheid van mensen.

Om de pijngevoeligheid te onderzoeken gebruiken de onderzoekers onder andere technieken waarmee ze experimentele pijn kort opwekken.

De resultaten van dit onderzoek helpen om beter te begijpen pijn verloopt, waardoor er betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast kunnen de uitkomsten helpen om in een vroeg stadium mensen te identificeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van chronische pijnsymptomen. Als deze mensen eerder geïdentificeerd worden, kunnen zij ook gerichter en beter geholpen worden.

Interesse in deelname?
Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan kunnen we u uitnodigen als u precies past in het profiel dat onderzoekers zoeken. 

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.