Er zijn nog weinig behandelmethoden voor mensen met chronische pijn. Er is namelijk nog niet veel bekend over het verloop van pijnsymptomen. Daarom onderzoeken wetenschappers van Universiteit Leiden de rol van pijngevoeligheid in het verloop van chronische pijnklachten.

Ze gaan na of mensen met chronische pijn, bijvoorbeeld door fibromyalgie, verschillen in pijngevoeligheid van mensen zonder chronische pijn. Daarbij kijken ze naar de mate waarin deze pijngevoeligheid stabiel is over tijd. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat eerdere ervaringen met pijn en pijnbehandelingen invloed hebben op de pijngevoeligheid van mensen.

Om de pijngevoeligheid te onderzoeken gebruiken de onderzoekers onder andere technieken waarmee ze experimentele pijn kort opwekken.

De resultaten van dit onderzoek helpen om beter te begijpen pijn verloopt, waardoor er betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast kunnen de uitkomsten helpen om in een vroeg stadium mensen te identificeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van chronische pijnsymptomen. Als deze mensen eerder geïdentificeerd worden, kunnen zij ook gerichter en beter geholpen worden.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.