Sociale terugtrekking is vaak één van de eerste symptomen van verschillende psychiatrische en neurologische aandoeningen, zoals schizofrenie en de ziekte van Alzheimer. Het is echter onbekend welke biologische processen ten grondslag liggen aan dat iemand zich sociaal terugtrekt. Het begrijpen van de biologie achter één van de eerste symptomen van psychiatrische of neurologische aandoeningen draagt bij aan het begrijpen van ziektebeelden zoals schizofrenie en de ziekte van Alzheimer. In dit onderzoek kijken de onderzoekers naar meetbare kenmerken van sociale terugtrekking.

PRISM staat voor Psychiatric Ratings using Intermediate Stratified Markers.