Sociale terugtrekking
Iedereen ervaart wel eens periodes waarin hij of zij minder sociaal actief is. Wanneer iemand zich terugtrekt uit zijn sociale omgeving (minder met anderen omgaan dan voorheen) noemen we dat sociale terugtrekking.
Uit onderzoek is gebleken dat sociale terugtrekking kan voorkomen tijdens depressieve periodes, periodes met psychotische klachten of bij mensen met de ziekte van Alzheimer.

Meten is weten
De onderzoekers van PRISM2 zijn benieuwd wat er gebeurt in de hersenen tijdens periodes van sociale terugtrekking. Zij willen onderzoeken of en vooral hoe het fenomeen te meten is in het brein.

Beter begrijpen en behandelen
Door sociale terugtrekking goed in kaart te brengen hopen de onderzoekers aandoeningen zoals depressie, psychotische klachten en de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen. Met deze kennis hopen ze uiteindelijk betere behandelingen te ontwikkelen.

Voldoende deelnemers gevonden!
De werving voor dit onderzoek is afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.