Meer dan 10.000 mensen hebben zich ingeschreven bij Hersenonderzoek.nl. Dat is ontzettend goed nieuws voor de toekomst van hersenonderzoek.

Binnen zes maanden hebben meer dan tienduizend mensen zich geregistreerd in het register van Hersenonderzoek.nl. Daar zijn wij ontzettend blij mee en trots op! Deze snelle toestroom geeft aan dat hersenonderzoek leeft in de samenleving.

Het online platform werd een klein half jaar geleden gelanceerd met als doel om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor hersenziekten te versnellen. Sindsdien hebben we:

1.091 registranten kunnen benaderen omdat ze voldeden aan het profiel dat de onderzoekers zochten voor één van de 6 aangesloten studies.
189 van deze registranten wilden deelnemen aan het onderzoek in kwestie.
102 van deze registranten bleek uiteindelijk geschikt en heeft kunnen deelnemen aan hersenonderzoek.
3 onderzoeken zijn inmiddels afgerond, mede dankzij de registranten van Hersenonderzoek.nl.

Nieuwe onderzoeken

Momenteel zijn we hard aan het werk om meer studies aan Hersenonderzoek.nl te koppelen. In de nabije toekomst willen we nog meer registranten en hersenonderzoekers bij elkaar brengen.

Ook meedoen?

Dat kan! Je kunt je hier inschrijven.