Dat is de vraag die onderzoekers van het Alzheimercentrum Amsterdam graag willen beantwoorden. Via Hersenonderzoek.nl vroegen ze gezonde deelnemers van 50 jaar en ouder om een online vragenlijst in te vullen.

Wat is een amyloïd PET-scan?

Veel patiënten die bij een geheugenpolikliniek komen hebben last van milde cognitieve stoornissen (MCI). Lang niet altijd worden deze klachten veroorzaakt door (een vorm van) dementie. Door nieuwe ontwikkelingen zoals een amyloïd-PET scan, kunnen onderzoekers nu nauwkeurig aantonen of dit het geval is. Bij de ziekte van Alzheimer worden geheugenklachten mogelijk veroorzaakt door amyloïd-eiwitten in de hersenen.

Eerder onderzoek toont aan dat de inzet van een amyloïd-PET scan de zekerheid van diagnoses vergroot. Patiënten waarbij met behulp van een amyloïd-PET scan de diagnose Alzheimer is gesteld, worden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis. Ook blijkt dat het bijdraagt aan uitstel van verpleeghuisopnames. Dit wijst erop dat een amyloïd-PET scan kan bijdragen aan beter patiëntmanagement, zelfs zonder Alzheimermedicatie.

Desondanks is er veel discussie over de waarde van voorspellende informatie over de ziekte van Alzheimer voor de patiënt. Hierbij worden echter argumenten vanuit het gezichtspunt van de patiënt vaak niet meegenomen. Een amyloïd-PET scan kan mogelijk meer informatie geven over de oorzaak van geheugenproblemen van de patiënt. Het doel van het onderzoek van het Alzheimercentrum Amsterdam is daarom om in kaart te brengen welke waarde patiënten toekennen aan een amyloïd-PET scan.

Online vragenlijst

Via Hersenonderzoek.nl hebben in totaal 1525 mensen een online vragenlijst ingevuld. Deze deelnemers werd gevraagd om zich in te leven in een situatie waarin zij de diagnose voor milde cognitieve stoornissen kregen. Hiermee leefden zij zich in in een patiënt. Vervolgens werd gevraagd welke waarde zij in deze situatie zouden geven aan een amyloïd-PET scan. Hierbij kregen zij de keuze tussen verschillende geldbedragen.

Door middel van een zogenaamde ‘bidding game’ werd de deelnemer hogere of lagere bedragen voorgelegd dan het eerder gekozen bedrag. Daarmee probeerden de onderzoekers erachter te komen wat deelnemers het maken/krijgen van een amyloïd-PET scan maximaal waard vonden. Daarbij werden de deelnemers willekeurig verdeeld in drie verschillende groepen.

Bij deze groepen werden respondenten gevraagd om van verschillende condities uit te gaan; dat een amyloïd-PET scan ervoor zorgt dat zij de oorzaak van hun klachten kennen (conditie A), dat verpleeghuisopname met 3 maanden wordt uitgesteld (conditie B) of met 6 maanden (conditie C). Op basis van deze keuzes willen de onderzoekers uitvinden of patiënten zelf deze PET-scan de moeite waard vinden.

Benieuwd naar de resultaten?

Momenteel zijn de onderzoekers druk bezig met het analyseren van de antwoorden van de deelnemers op de vragenlijst. Ze zijn erg benieuwd naar de verschillen die in de geboden bedragen te vinden zijn in de drie groepen. We gaan het zien!