Heeft een landelijk register zin? Onlangs verscheen het eerste wetenschappelijke artikel over het register Hersenonderzoek.nl.

Het korte antwoord is ‘ja’! Hersenonderzoek.nl heeft aangetoond een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan onderzoek naar hersenziekten. In dit wetenschappelijk artikel beschrijven we de resultaten van de eerste anderhalf jaar van het bestaan van het register.

Een paar cijfers die je terugvindt in het artikel:
In de eerste 18 maanden hebben 17.218 mensen zich ingeschreven in het register. Ze waren gemiddeld 58 jaar oud en 78% van de inschrijvers was vrouw. Ze vulden de basisvragenlijst in, zodat wij konden nagaan voor welke onderzoeken ze in aanmerking kwamen.

Meer dan 10.000 deelnames in het eerste 1,5 jaar

We verzonden in die eerste periode meer 34.696 uitnodigingen voor verschillende soorten onderzoeken. In 36% van de gevallen meldden mensen zich aan voor een onderzoek. Wij zorgden ervoor dat de onderzoekers contact konden opnemen met de aanmelders. Afhankelijk van het type onderzoek, leidde dat in 50% tot 84% van de matches tot daadwerkelijke deelname aan de studie. In totaal ging het om 10.661 studiedeelnames aan 28 verschillende onderzoeken.

Mannen doen vaker mee

Een interessante bevinding gaat over het type mensen dat deelneemt aan studies. Uit de data blijkt dat mensen die meedoen aan studies, (in vergelijking met mensen die niet meedoen aan studies) vaker man, ouder, hoger opgeleid, werkloos of gepensioneerd zijn en vaker een familielid hebben met dementie. Ze beschrijven zichzelf bovendien vaker als gezond en als niet-roker, dan mensen die niet deelnemen aan studies.

Meer tijd voor het onderzoek

Onderzoekers geven aan dat het zogeheten includeren van deelnemers makkelijker en sneller gaat via Hersenonderzoek.nl, dan via andere manieren waarop ze het daarvoor probeerden.

Dat is mooi, want daardoor hebben onderzoekers meer tijd en energie om te focussen op hun onderzoek. Zo versnelt ons platform het vinden van oplossingen voor dementie, depressie, Parkinson, MS en andere hersenziekten.

Lees hier het (Engelstalige) artikel, geplubliceerd in Alzheimer’s & Dementia.