Wauw! We hebben een ware Ridder in ons midden!

Och, wat zijn we trots! Professor Philip Scheltens, één van de initiatiefnemers van Hersenonderzoek.nl, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw! 

Een stralende Philip Scheltens, verrast door zijn benoeming tot Ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Afgelopen dinsdag werd hij compleet verrast tijdens het ‘Concert om niet te vergeten‘ dat plaatsvond in het Concertgebouw.

Ineens was daar Simone Kukenheim, wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport van Gemeente Amsterdam.

Na een zeer lovende speech van ruim tien minuten kwam de aap uit de mouw: hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw! Philip gaf aan dat “hij voor het eerst geen woorden had” en was zichtbaar onder de indruk. 

Vele collega’s hebben in het grootste geheim aan zijn benoeming bijgedragen. Zij schreven aanbevelingsbrieven en legden uit waarom zij vinden dat Philip een lintje verdient. Het Koninklijk Huis is het daarmee eens en heeft hem benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een ontzettend grote eer, die slechts aan uitzonderlijke kunstenaars en wetenschappers wordt toebedeeld. 
 
De dag na de benoeming feliciteerden zijn collega’s hem via een druk bezochte online meeting. Team Hersenonderzoek.nl was er natuurlijk bij!

We zijn ontzettend trots! Het platform Hersenonderzoek.nl is een sprekend voorbeeld van van de vele intiatieven waar hij een drijvende kracht voor vormt.

Met dit platform helpt hij niet alleen de onderzoekers uit zijn eigen centrum, maar ook andere Nederlandse hersenonderzoekers in hun zoektocht naar oplossingen voor een breed scala aan hersenziekten.

We hebben hem dan ook hartelijk gefeliciteerd en bijgedragen aan de Fusée lunaire, de welbekende Maan Raket; een mooi verzamelobject van voor Philips groeiende ‘Kuifje’ collectie.

Meer weten? Lees hier wat het Alzheimercentrum Amsterdam schrijft over Philips benoeming.