De afgelopen maanden hebben via Hersenonderzoek.nl deelnemers bijgedragen aan onderzoek naar bekkenbodemgezondheid bij vrouwen. De onderzoekers zochten voor dit onderzoek zwangere vrouwen en vrouwen met en zonder kinderen die wel of geen bekkenbodemklachten ervaren.

Een (voorlopige) uitkomst van deze studie is dat de psychologische last die vrouwen met bekkenbodemklachten ervaren de belangrijkste voorspeller is om hulp te zoeken bij een bekkenfysiotherapeut. Deze resultaten zijn belangrijk voor alle vrouwen, behandelend artsen en voor bekkenfysiotherapeuten.

De bekkenbodem bestaat uit een groep spieren die de onderkant van het bekken afsluiten. Op de bekkenbodem liggen onder andere de blaas, de endeldarm en ook de baarmoeder bij vrouwen. Als deze spieren te zwak of juist te gespannen zijn, kunnen bekkenbodemklachten ontstaan. Voorbeelden van bekkenbodemklachten zijn ongewenst urineverlies, vaak moeten plassen, verstopping, verzakkingen en pijn in de onderbuik, het bekken, de rug of de liezen.

Andere factoren die meespelen

Niet alle vrouwen die bekkenbodemklachten ervaren zoeken hiervoor hulp bij een bekkenfysiotherapeut. Het ervaren van deze klachten alleen, lijkt dus niet de enige reden te zijn om hulp te zoeken. Daarom onderzoeken de onderzoekers of naast bekkenbodemklachten andere factoren voorspellen of vrouwen hulp zoeken bij een bekkenfysiotherapeut.

Sommige vrouwen in de bekkenfysiotherapeut praktijk lijken namelijk meer op zoek te zijn naar hulp voor hun seksuele problemen dan voor bekkenbodemklachten. Verder is ook bekend dat bekkenbodemklachten een psychologische invloed hebben en bijvoorbeeld voor onzekerheid en schaamte zorgen.

Tijdens het onderzoek wordt aan het einde van de vragenlijst via een test gemeten of vrouwen onbewust wel of geen hulp willen voor seksuele problemen. De gegevens hiervan moeten nog verder onderzocht worden.

De onderzoekers willen iedereen die tot nu toe heeft deelgenomen aan het onderzoek hartelijk danken voor de tijd en moeite die zij in het onderzoek hebben gestoken. Uw bijdrage is erg waardevol.