Wat denk jij dat jouw hersengezondheid beïnvloedt?
Je voeding, medicijnen, slaap, sociale contacten...?
Zou je dingen willen veranderen als dat helpt om je hersenen fit te houden?
En hoe kijken mensen uit India of de Verenigde Staten naar dit soort vragen?

Ruim 5.700 inschrijvers van Hersenonderzoek.nl deden mee aan de online vragenlijst van de LifeBrain studie. Daarmee brengen de onderzoekers in kaart hoe mensen wereldwijd over hersengezondheid denken. We videobellen met onderzoekers Laura en Nanna om te vragen hoe het er nu voor staat.

Hoe gaat het nu met het LifeBrain onderzoek?

Nanna: Het gaat erg goed! Meer dan 27.000 mensen van over de hele wereld hebben onze internationale Lifebrain vragenlijst ingevuld. Van Noorwegen tot India en van Nederland tot Zuid Afrika. Echt fantastisch! Ze zullen ons veel inzicht geven in hoe mensen denken over hersengezondheid.

Ruim 27.000 mensen uit de 81 roze gekleurde landen de LifeBrain vragenlijst in.

Laura: Klopt! Vanuit Nederland hebben meer dan 7.000 mensen deelgenomen; bijna allemaal via Hersenonderzoek.nl. Super! Dus aan alle lezers van dit interview… Als u heeft deelgenomen: heel hartelijk bedankt! Door de antwoorden op de vragenlijst leren we beter hoe mensen over hersengezondheid denken en daarmee kunnen we beter inspelen op wat mensen nodig hebben om hun hersenen fit te houden.

Wat zeggen de eerste resultaten?

Onderzoeker Nanna Fredheim – Norwegian Institute of Public Health

Nanna: Nou… Het is eigenlijk nog iets te vroeg om iets te zeggen over de resultaten, we zijn nog druk aan het analyseren.

Laura: We kunnen wel al dat Nederlanders sommige vragen net wat anders lijken in te vullen dan de rest van de wereld. Zo vonden Nederlanders dieet en sociaal contact minder belangrijk voor hun hersengezondheid dan mensen uit andere landen.

Dat is goed om te ontdekken, want dieet en sociaal contact lijken wel degelijk een effect hebben op onze hersenen. En dat zijn factoren waar je zelf, of de overheid, invloed op kan uitoefenen. Het zou dus zomaar kunnen dat ons advies aan beleidmakers wordt: laten we in campagnes meer focussen op dieet en sociale activiteiten, want daarmee valt nog veel te winnen voor onze hersengezondheid.

Wat gaat er nu gebeuren?

Nanna: Er is nu veel interesse in de vragenlijst, het onderwerp en de resultaten! We zullen eerst de resultaten verder onderzoeken en onze bevindingen opschrijven in rapporten, zodat we die publiekelijk kunnen delen. Daarnaast werken we ook samen met andere landen die de vragenlijst graag willen verspreiden. Zo is de vragenlijst onlangs ook gelanceerd in het Arabisch in de Emiraten.

Onderzoeker Laura Nawijn – Amsterdam UMC

Laura: Yes! En we gaan naar aanleiding van al die data ook beleidsadvies schrijven voor beleidsmakers in de verschillende landen, zodat we wereldwijd onze hersenen zo fit mogelijk kunnen houden. Dus nogmaals dank aan alle deelnemers! Jullie deelname is echt ontzettend waardevol!