Je wordt op jonge leeftijd al slechter in navigeren

Grote menigte

Jonger dan gedacht

“Hoe ouder je wordt, hoe slechter je gaat navigeren. En die verslechtering zet al op veel jongere leeftijd in dan dat we tot nu toe dachten.” – dr. Ineke van der Ham

Nog nooit eerder deden zoveel mensen mee aan een onderzoek over het vinden van de weg. Daardoor kwam deze afname op jonge leeftijd voor het eerst aan het licht.

 

De verslechtering zet eerder in dan we tot nu toe dachten

Dr. Ineke van de Ham, Universiteit Leiden, hoofdonderzoeker van Navigeren kun je leren
Dr. Ineke van der Ham

Nieuwe inzichten door een grote groep deelnemers

Eerder onderzoek naar navigeren vergeleek vaker resultaten van jongere en oudere mensen met elkaar. Daarbij werden vaak resultaten van studenten en (hele) oude mensen naast elkaar gelegd.

Voor het eerst heeft een grote groep mensen van allerlei verschillende leeftijden mee gedaan aan een navigatieonderzoek. Ook via Hersenonderzoek.nl namen ruim 3.000 mensen deel aan Ineke’s studie Navigeren kun je leren.

Daardoor kon Ineke’s team nu voor het eerst aantonen dat de afname eerder begint dan we vroeger dachten. De resultaten laten zien dat de afname gestaag is en al begint na de jongvolwassenheid. De afname wordt bovendien erger naarmate mensen ouder worden. Voor zowel mannen als vrouwen is een sterkere afname te zien als ze boven de 60 jaar zijn.

Kinderen schatten zichzelf beter in dan volwassenen

Het geldt voor zowel meisjes als jongens. Het bijzondere is dat het onderschatten van meisjes en overschatten van jongens pas in de pubertijd begint. Het lijkt er dus op dat er sprake is van maatschappelijke stereotypering.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrolijke kinderen

Hoe ouder je wordt, hoe slechter je navigeert

Hoe oud je bent voorspelt het best hoe goed je navigeert. Niet je geslacht, niet de omgeving waar je woont of bent opgegroeid, niet je opleidingsniveau… je leeftijd!

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Oudere vrouw en man samen lachend op bank

Wie kan het beter? Mannen of vrouwen?

Mythe ontmaskerd! Vrouwen en mannen doen het even goed.

Ook de manier waarop veroudering het navigatievermogen parten speelt is hetzelfde. Mannen en vrouwen verslechteren op dezelfde manier naarmate ze ouder worden.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Mannen overschatten zichzelf systematisch

Dit wordt telkens erger naarmate ze ouder worden. Als mannen gevraagd wordt hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouwen onderschatten zichzelf

Jonge vrouwen onderschatten zichzelf het meest. Die overschatting neemt met de tijd af, omdat hun werkelijke navigatievermogen slechter wordt naarmate ze ouder worden. Hun inschatting komt dus steeds beter overeen met hun werkelijke navigatievermogen.
Rond de 70 jaar starten vrouwen ook met het overschatten van zichzelf.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Twijfelende vrouw

Van onze stereotypes klopt vrij weinig

Mensen hebben het idee dat geslacht bepalend is voor het navigatievermogen en schatten het leeftijdseffect verkeerd in.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wijzende hand

Meer weten?

Lees ook het interview met dr. Ineke van der Ham over alle resultaten van ‘Navigeren kun je leren’, de vervolgonderzoeken en haar behandeling voor verdwaalklachten.

Je kunt er nog steeds deelnemen!

Benieuwd naar de online test van ‘Navigeren kun je leren’? Je kunt hem nog steeds maken via deze link. Op basis van je deelname ontvang je een persoonlijk advies om (nog) beter te navigeren.