"Mannen zijn beter in navigeren... toch?"

Dr. Ineke van der Ham

Gooi ze maar de prullenbak in, die stereotypes

Niet alleen omdat stereotypes niet bevorderlijk zijn, maar ook omdat er niets van klopt, als het gaat om navigeren.

In haar onderzoek ‘Navigeren kun je leren’ ontdekte dr. Ineke van der Ham dat mannen zichzelf systematisch overschatten en vrouwen zichzelf tot op hoge leeftijd onderschatten.

Ze is verrast door de hardnekkigheid. Hoe meer data ze verzamelde, hoe duidelijker deze patronen werden. Ze vermoedt dat er stereotypering in het spel is en doet nu verder onderzoek.

We schatten onszelf totaal verkeerd in en bedenken verkeerde stereotypes

Dr. Ineke van de Ham, universitair hoofddocent psychologie aan de Universiteit Leiden, hoofdonderzoeker van 'Navigeren kun je leren'
Grafiek waaruit blijkt dat mannen zichzelf overschatten en vrouwen zichzelf lang onderschatten

We zitten er systematisch naast

“Als we mannen vragen hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren. Bij jonge mannen is dit verschil relatief klein. Hoe ouder mannen worden, hoe meer ze zichzelf overschatten.

Bij vrouwen is het andersom: zij onderschatten zichzelf al vanaf jonge leeftijd. Hoe ouder vrouwen worden, hoe meer hun inschatting klopt met de werkelijkheid. Zo rond de 70 jaar starten vrouwen ook met zichzelf te overschatten.”

Meisje kijkt in de spiegel

Kinderen kunnen het beter dan volwassenen

“Het bijzondere is dat het onderschatten van meisjes en overschatten van jongens pas in de pubertijd begint. Kinderen schatten hun eigen navigatievermogen namelijk beter in dan volwassenen.

In eerste instantie doen zowel meisjes als jongens dat even goed. Vanaf 13-jarige leeftijd zien we de eerste verschillen tussen deze groepen. Die worden sterker vanaf 16+.

Meisjes beginnen zichzelf te onderschatten vanaf 13-jarige leeftijd. Vanaf 16 jaar wordt dat nog duidelijker. Jongens beginnen zichzelf te overschatten vanaf hun 18e.

Dat betekent dat er waarschijnlijk cultureel bepaalde stereotypen aan het werk zijn die ons zelfbeeld positief of negatief beïnvloeden. De verschillen in zelfinschatting die vanaf de late puberteit te zien zijn, worden waarschijnlijk veroorzaakt door de maatschappij.”

Jongen kijkt in de spiegel

Hoe denken we over anderen?

“We waren zo verrast over de zelfinschatting van de vele deelnemers bij ‘Navigeren kun je leren’, dat we hebben besloten om verder onderzoek te doen naar stereotypes over ruimtelijk vermogen.

We hebben aan bijna 1000 Nederlanders gevraagd hoe zij denken over de effecten van geslacht en leeftijd op ruimtelijk vermogen, en hoe zij zichzelf inschatten vergeleken met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd.

We vinden daarbij dat er vooral een duidelijk stereotype bestaat in het voordeel van mannen. Mensen – zowel vrouwen als mannen, oud en jong – denken dus dat mannen beter zijn in navigeren.”

Mannen op vloed met geometrische stickers

Mannen en jonge mensen zouden het beter doen

“Als we diezelfde groep van bijna 1000 mensen vragen naar hun idee over ruimtelijk inzicht (net een iets ander concept dan navigeren), zien we dat mensen denken dat niet alleen mannen, maar ook jonge mensen een beter ruimtelijk inzicht hebben dan andere mensen.

We zien bovendien dat deze stereotypes sterker zijn bij mannen en bij jongere mensen. Mannen en jonge mensen hebben dus sterkere stereotypes in het hoofd.”

Kleindochter en grootvader wandelen door het park

Leeftijd wordt compleet over het hoofd gezien

“Bijzonder genoeg hebben mensen géén stereotype over navigatie op basis van leeftijd. En dat terwijl dat juist de belangrijkste factor blijkt, die bepaalt hoe goed we navigeren!

Als we mensen vragen hoe goed ze zelf vinden dat ze kunnen navigeren, dan vinden alle groepen dat ze daar beter dan gemiddeld in zijn. Net als bij ‘Navigeren kun je leren’ zien we hier ook dat mannen en oudere mensen hoger scoren dan de rest. Deze groepen vinden over zichzelf dus dat ze het beter dan gemiddeld doen.

Gek genoeg zien we geen verband tussen deze zelfinschattingen en daadwerkelijke prestatie op navigatietaken. Zo goed zijn we dus niet in het inschatten van ons eigen vermogen!”

Hoe ouder je wordt, hoe slechter je navigeert

Hoe oud je bent voorspelt het best hoe goed je navigeert. Niet je geslacht, niet de omgeving waar je woont of bent opgegroeid, niet je opleidingsniveau… je leeftijd!

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Oudere vrouw en man samen lachend op bank

Je wordt op jonge leeftijd al slechter in navigeren

Verslechtering van het navigatievermogen begint al op jongere leeftijd dan we tot nu toe dachten.

Het onderzoek zien dat de afname gestaag is en al begint na de jongvolwassenheid. De afname wordt bovendien erger naarmate mensen ouder worden. We zien bij zowel mannen als vrouwen een sterkere afname als ze boven de 60 zijn.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wandelende kleindochter en grootvader

Wie kan het beter? Mannen of vrouwen?

Mythe ontmaskerd! Vrouwen en mannen doen het even goed.

Ook de manier waarop veroudering het navigatievermogen parten speelt is hetzelfde. Mannen en vrouwen verslechteren op dezelfde manier naarmate ze ouder worden.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouw op schommel met man 1200x794

Kinderen schatten zichzelf beter in dan volwassenen

Het geldt voor zowel meisjes als jongens. Het bijzondere is dat het onderschatten van meisjes en overschatten van jongens pas in de pubertijd begint. Het lijkt er dus op dat er sprake is van maatschappelijke stereotypering.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrolijke kinderen

Mannen overschatten zichzelf systematisch

Dit wordt telkens erger naarmate ze ouder worden. Als mannen gevraagd wordt hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouwen onderschatten zichzelf

Jonge vrouwen onderschatten zichzelf het meest. Die overschatting neemt met de tijd af, omdat hun werkelijke navigatievermogen slechter wordt naarmate ze ouder worden. Hun inschatting komt dus steeds beter overeen met hun werkelijke navigatievermogen.

Rond de 70 jaar starten vrouwen ook met het overschatten van zichzelf.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Twijfelende vrouw

Meer weten?

Lees ook het interview met dr. Ineke van der Ham over alle resultaten van ‘Navigeren kun je leren’, de vervolgonderzoeken en haar behandeling voor verdwaalklachten.

Je kunt er nog steeds deelnemen!

Benieuwd naar de online test van ‘Navigeren kun je leren’? Je kunt hem nog steeds maken via deze link. Op basis van je deelname ontvang je een persoonlijk advies om (nog) beter te navigeren.