Hoe ouder je wordt, hoe slechter je navigeert

Oudere vrouw en man samen lachend op bank

Leeftijd is het meest bepalend voor het navigatievermogen

Het was de meest duidelijke bevinding van het onderzoek ‘Navigeren kun je leren’: hoe oud je bent voorspelt het best hoe goed je navigeert. Niet je geslacht, niet de omgeving waar je woont of bent opgegroeid, niet je opleidingsniveau… je leeftijd!

Hoe ouder we worden, hoe slechter onze navigatie vaardigheden ons de weg wijzen.

 

Niet je geslacht, maar je leeftijd bepaalt hoe goed je navigeert

Dr. Ineke van de Ham, Universiteit Leiden, hoofdonderzoeker van Navigeren kun je leren
Koppel bekijkt fietsroute op kaart

50-ers en 60-ers hebben de beste mentale plattegrond

Op elk gebied van navigeren scoren jonge mensen beter dan oudere mensen, behalve voor de opdracht waarbij mensen hun ‘mentale plattegrond’ raadplegen.

Stel je voor dat je een bepaalde route hebt gelopen. Kun je daarna goed aangeven welke twee van de drie locaties op die route het dichtst bij elkaar liggen? Opvallend genoeg scoren vijftigers en zestigers scoren hier beter op dan anderen!

Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat mensen van deze leeftijd veel meer ervaring hebben opgedaan met het gebruik van papieren plattegronden, om bijvoorbeeld een autorit voor te bereiden, in plaats van tijdens het rijden een GPS systeem te raadplegen.

Deze drie domeinen bepalen je goed je de weg vindt

  • Kennis over herkenningspunten
  • Egocentrische kennis: hoe goed je de omgeving kunt inschatten vanuit je eigen positie
  • Allocentrische kennis: hoe goed je de omgeving kunt zien als een plattegrond in je hoofd
Ineke van der Ham bij verkeersbord voor rotonde - Fotocredit Taco van der Eb

Bekijk het in grafieken

Mensen worden slechter in alle drie deze domeinen, naarmate ze ouder worden.

Kennis over herkenningspunten neemt gestaag af met leeftijd. Het is zelfs zo dat kinderen beter scoren dan jongeren en volwassenen. De 10-jarigen haalden de hoogste scores bij deze taak.

Misschien komt dat omdat de andere twee domeinen nog niet volledig ontwikkeld zijn bij kinderen.

Egocentrische kennis

Egocentrische kennis groeit in eerste instantie: tussen de 8 en de 20 jaar wordt je er beter in en vervolgens begint deze kennis langzaam af te nemen. Vanaf een jaar of 60 neemt de egocentrische kennis nog sneller af.

Grafiek met prestaties van egocentrische navigatiekennis

Allocentrische kennis

Ook allocentrische kennis groeit bij kinderen flink tussen hun 8e en 15e.

50-ers en 60-ers beleven een opleving: zij zijn het beste in de taak waarbij je moet aangeven wat de afstanden zijn tussen bepaalde punten in de omgeving.

Misschien is dat te verklaren door hun opgebouwde kennis; bijvoorbeeld door ervaringen met kaartlezen. Toch is ook hier te zien dat deze kennis sterk afneemt op latere leeftijd.

Grafiek over allocentrische kennis over navigeren

Het belang van grote aantallen deelnemers

Hoewel de invloed van leeftijd op het navigatievermogen vaker is onderzocht, zijn deze resultaten nieuw: ze zijn nog niet eerder uit onderzoek naar navigeren naar voren gekomen. In eerder onderzoek zijn vaak studenten en (hele) oude mensen vergeleken, zonder na te gaan of andere factoren ook een rol spelen. Denk daarbij aan factoren als opleidingsniveau, geslacht en de omgeving waar je woont (in een stedelijk gebied of op het platteland).

Grote groep mensenDoordat Ineke’s team informatie verzamelde over een hele grote groep mensen, konden ze wel controleren hoe groot de rol is van die factoren. Daaruit blijkt dat leeftijd de allergrootste rol speelt bij het navigatie vermogen: hoe ouder mensen worden, hoe slechter ze navigeren. Leeftijd heeft dus veel meer invloed dan geslacht, opleidingsniveau of woonomgeving.

 

Je wordt op jonge leeftijd al slechter in navigeren

Verslechtering van het navigatievermogen begint al op jongere leeftijd dan we tot nu toe dachten.

Het onderzoek zien dat de afname gestaag is en al begint na de jongvolwassenheid. De afname wordt bovendien erger naarmate mensen ouder worden. We zien bij zowel mannen als vrouwen een sterkere afname als ze boven de 60 zijn.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wandelende kleindochter en grootvader

Wie kan het beter? Mannen of vrouwen?

Mythe ontmaskerd! Vrouwen en mannen doen het even goed.

Ook de manier waarop veroudering het navigatievermogen parten speelt is hetzelfde. Mannen en vrouwen verslechteren op dezelfde manier naarmate ze ouder worden.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Mannen overschatten zichzelf systematisch

Dit wordt telkens erger naarmate ze ouder worden. Als mannen gevraagd wordt hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouwen onderschatten zichzelf

Jonge vrouwen onderschatten zichzelf het meest. Die overschatting neemt met de tijd af, omdat hun werkelijke navigatievermogen slechter wordt naarmate ze ouder worden. Hun inschatting komt dus steeds beter overeen met hun werkelijke navigatievermogen. Rond de 70 jaar starten vrouwen ook met het overschatten van zichzelf.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Twijfelende vrouw

Kinderen schatten zichzelf beter in dan volwassenen

Het geldt voor zowel meisjes als jongens. Het bijzondere is dat het onderschatten van meisjes en overschatten van jongens pas in de pubertijd begint. Het lijkt er dus op dat er sprake is van maatschappelijke stereotypering.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrolijke kinderen

Van onze stereotypes klopt vrij weinig

Mensen hebben het idee dat geslacht bepalend is voor het navigatievermogen en schatten het leeftijdseffect verkeerd in.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wijzende hand

Meer weten?

Lees ook het interview met dr. Ineke van der Ham over alle resultaten van ‘Navigeren kun je leren’, de vervolgonderzoeken en haar behandeling voor verdwaalklachten.

Je kunt nog steeds deelnemen!

Benieuwd naar de online test van ‘Navigeren kun je leren’? Je kunt hem nog steeds maken via deze link. Op basis van je deelname ontvang je een persoonlijk advies om (nog) beter te navigeren.