Mannen overschatten zichzelf systematisch

Fronsende man

Hoe ouder mannen worden, hoe erger het wordt

Ja, heren… We moeten eraan geloven! Vanaf de jonge volwassenheid beginnen jongens hun navigatievermogen beter in te schatten, dan dat ze daadwerkelijk presteren. En dat wordt zelfs erger, naarmate de tijd verstrijkt.

Dat blijkt uit grootschalig onderzoek naar navigeren van Universiteit Leiden.

We waren zo verrast door de zelfinschatting dat we vervolgonderzoek hebben gedaan

Dr. Ineke van de Ham, Universiteit Leiden, hoofdonderzoeker van 'Navigeren kun je leren'

Cognitieve achteruitgang

Hoofdonderzoeker dr. Ineke van der Ham vertelt: “Als we mannen vragen hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren.

Bij jonge mannen is dit verschil relatief klein. Hoe ouder mannen worden, hoe meer ze zichzelf overschatten.

Mogelijk vinden mensen het lastig om hun cognitieve achteruit gang in te schatten. Misschien blijven ze hangen op het vermogen van hun jongere leeftijd en nemen ze aan dat het niet achteruit gaat.

Omdat we hier zo verrast door waren, hebben we vervolgonderzoek gedaan naar de stereotypes die mannen en vrouwen lijken hebben over hun eigen geslacht en het andere geslacht.”

Vervolgonderzoek over stereotypes

Vrouwen onderschatten zichzelf

Jonge vrouwen onderschatten zichzelf het meest. Die overschatting neemt met de tijd af, omdat hun werkelijke navigatievermogen slechter wordt naarmate ze ouder worden. Hun inschatting komt dus steeds beter overeen met hun werkelijke navigatievermogen.

Rond de 70 jaar starten vrouwen ook met het overschatten van zichzelf.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Twijfelende vrouw

Van onze stereotypes klopt vrij weinig

Mensen hebben het idee dat geslacht bepalend is voor het navigatievermogen en schatten het leeftijdseffect verkeerd in.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wijzende hand

Wie kan het beter? Mannen of vrouwen?

Mythe ontmaskerd! Vrouwen en mannen doen het even goed.

Ook de manier waarop veroudering het navigatievermogen parten speelt is hetzelfde. Mannen en vrouwen verslechteren op dezelfde manier naarmate ze ouder worden.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouw op schommel met man 1200x794

Kinderen schatten zichzelf beter in dan volwassenen

Het geldt voor zowel meisjes als jongens. Het bijzondere is dat het onderschatten van meisjes en overschatten van jongens pas in de pubertijd begint. Het lijkt er dus op dat er sprake is van maatschappelijke stereotypering.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrolijke kinderen

Hoe ouder je wordt, hoe slechter je navigeert

Hoe oud je bent voorspelt het best hoe goed je navigeert. Niet je geslacht, niet de omgeving waar je woont of bent opgegroeid, niet je opleidingsniveau… je leeftijd!

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Oudere vrouw en man samen lachend op bank

Je wordt op jonge leeftijd al slechter in navigeren

Verslechtering van het navigatievermogen begint al op jongere leeftijd dan we tot nu toe dachten.

Het onderzoek zien dat de afname gestaag is en al begint na de jongvolwassenheid. De afname wordt bovendien erger naarmate mensen ouder worden. We zien bij zowel mannen als vrouwen een sterkere afname als ze boven de 60 zijn.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wandelende kleindochter en grootvader

Meer weten?

Ineke en haar team waren zo verrast over de zelfinschatting van de vele deelnemers bij ‘Navigeren kun je leren’, dat ze hebben besloten om verder onderzoek te doen naar stereotypes over ruimtelijk vermogen. Interessant? Lees meer over het onderzoek naar stereotypen.

Lees ook het interview met dr. Ineke van der Ham over alle resultaten van ‘Navigeren kun je leren’, de vervolgonderzoeken en haar behandeling voor verdwaalklachten.

Je kunt nog steeds deelnemen!

Benieuwd naar de online test van ‘Navigeren kun je leren’? Je kunt hem nog steeds maken via deze link. Op basis van je deelname ontvang je een persoonlijk advies om (nog) beter te navigeren.