Wie navigeert beter? Vrouwen of mannen?

Vrouw op schommel met man 1200x794

Jij of ik?

Het lijkt een eeuwige strijd: wie is er beter in het vinden van de weg? Vrouwen of mannen?

Veel mensen – mannen en vrouwen! – denken dat mannen in het voordeel zijn. Grootschalig onderzoek van Universiteit Leiden heeft het antwoord: we kunnen het even goed.

Persoon in doolhof

Meer data, minder verschil

Dr. Ineke van der Ham voerde een grootschalig onderzoek uit naar navigeren. In eerste instantie leken de mannen het íéts beter te doen dan de vrouwen op bepaalde onderdelen. Maar hoe meer data ze verzamelde, hoe duidelijker het werd: we doen het even goed.

In 2018 meldde Ineke: “De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn heel beperkt en lang niet zo sterk als je op basis van eerdere onderzoeken zou verwachten. De verschillen die we vinden, worden voornamelijk veroorzaakt doordat vrouwen op latere leeftijd sterker achteruit gaan dan mannen.”

In 2020 geeft ze aan: “Waar we eerder nog hier en daar een klein voordeel mannen leken te zien, kunnen we uiteindelijk geen systematisch of betekenisvol patroon ontdekken, naarmate we meer data analyseerden. De geslachten zijn dus even sterk in navigeren.”

Mannen overschatten zichzelf systematisch

Dit wordt telkens erger naarmate ze ouder worden. Als mannen gevraagd wordt hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouwen onderschatten zichzelf

Jonge vrouwen onderschatten zichzelf het meest. Die overschatting neemt met de tijd af, omdat hun werkelijke navigatievermogen slechter wordt naarmate ze ouder worden. Hun inschatting komt dus steeds beter overeen met hun werkelijke navigatievermogen. Rond de 70 jaar starten vrouwen ook met het overschatten van zichzelf.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Twijfelende vrouw

Kinderen schatten zichzelf beter in dan volwassenen

Het geldt voor zowel meisjes als jongens. Het bijzondere is dat het onderschatten van meisjes en overschatten van jongens pas in de pubertijd begint. Het lijkt er dus op dat er sprake is van maatschappelijke stereotypering.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrolijke kinderen

Van onze stereotypes klopt vrij weinig

Mensen hebben het idee dat geslacht bepalend is voor het navigatievermogen en schatten het leeftijdseffect verkeerd in.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wijzende hand

Hoe ouder je wordt, hoe slechter je navigeert

Hoe oud je bent voorspelt het best hoe goed je navigeert. Niet je geslacht, niet de omgeving waar je woont of bent opgegroeid, niet je opleidingsniveau… je leeftijd!

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Oudere vrouw en man samen lachend op bank

Je wordt op jonge leeftijd al slechter in navigeren

Verslechtering van het navigatievermogen begint al op jongere leeftijd dan we tot nu toe dachten.

Het onderzoek zien dat de afname gestaag is en al begint na de jongvolwassenheid. De afname wordt bovendien erger naarmate mensen ouder worden. We zien bij zowel mannen als vrouwen een sterkere afname als ze boven de 60 zijn.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wandelende kleindochter en grootvader

Meer weten?

Lees het interview met dr. Ineke van der Ham over alle resultaten van ‘Navigeren kun je leren’, de vervolgonderzoeken en haar behandeling voor verdwaalklachten.

Je kunt nog steeds deelnemen!

Benieuwd naar de online test van ‘Navigeren kun je leren’? Je kunt hem nog steeds maken via deze link. Op basis van je deelname ontvang je een persoonlijk advies om (nog) beter te navigeren.