Hendrikje van Andel-Schipper was een periode de oudste gekende persoon op aarde. Ze stierf op 115-jarige leeftijd zonder dat ze ooit last had van dementie. Haar moeder werd 100 jaar en ook zij was tot het eind zeer helder.

drs. Nina Beker
drs. Nina Beker

We zien vaker dat ouderdom zonder dementie voorkomt binnen families. Zijn deze mensen genetisch beschermd tegen dementie? Kunnen we leren hoe we mensen tegen de ontwikkeling van dementie kunnen beschermen?

Nina Beker doet onderzoek naar gezonde 100-plussers:

“Leren van gezonde mensen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van allerlei ziektes en aandoeningen. Maar het is net zo interessant om te kijken naar iemand die juist niet ziek wordt. VUmc Alzheimercentrum doet dat in het 100-plus onderzoek. Want hoe kan het dat de één op een bepaald moment dement wordt, terwijl de ander geestelijk gezond blijft tot op zeer hoge leeftijd? Met behulp van gezonde honderd-plussers proberen wij het geheim van geestelijk gezond oud worden te ontrafelen. Deze kennis willen we in de toekomst gebruiken om mensen te helpen die wel vatbaar zijn voor dementie.

Heel oud en heel gezond

In mijn promotieonderzoek richt ik me op het in kaart brengen van de cognitieve functies van 100-plussers. Hiervoor bezoeken wij hen aan huis en soms kan ik echt niet geloven dat ze al zó oud zijn; ze doen hun verhaal alsof ze de 70 nog niet eens gepasseerd zijn. Het wordt pas echt bijzonder als ik zie dat sommige deelnemers extreem hoge scores behalen op het neuropsychologisch onderzoek, waarmee we het functioneren van de hersenen in kaart brengen. Als ik dan een jaar later weer bij ze langs ga, halen ze weer die hoge scores. Dát noem ik nog eens gezond oud worden. Het leuke aan mijn werk is de combinatie van onderzoek en mijn werkzaamheden als neuropsycholoog op de geheugenpoli. Dit helpt mij beter inzicht te krijgen in het onderscheid tussen cognitieve veroudering en cognitieve achteruitgang ten gevolge van dementie.

Honderden honderdplussers!

Er doen al ruim 310 eeuwelingen mee aan ons onderzoek, van wie de oudst levende ten tijde van publicatie van dit artikel 109 jaar is.”

Nina Beker is promovenda bij het VUmc Alzheimercentrum. Naast het 100-plusonderzoek voert het VUmc Alzheimercentrum ook het 90+ onderzoek uit. Daar kun je voor uitgenodigd worden als je ingeschreven bent bij Hersenonderzoek.nl en ouder bent dan 90 jaar.