Veel mensen hebben weleens problemen met het geheugen, en soms maken mensen zich zorgen over de gezondheid van hun hersenen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of dit past bij het normale ouder worden. Of dat het tekenen zijn van de ziekte van Alzheimer. Wat kunt u zelf doen om uw hersenen gezond te houden? Moet u deze zorgen met de dokter bespreken, en hoe dan?

Mensen die vragen hebben over de gezondheid van hun hersenen (hersengezondheid) kunnen digitale hulpmiddelen gebruiken, zoals websites en apps. Deze digitale hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer vaststellen. Er zijn ook digitale hulpmiddelen die helpen om de hersenen gezond te houden of die helpen tijdens het gesprek met de arts.

Onderdeel van toekomstige gezondheidszorg

Digitale hulpmiddelen over hersengezondheid worden steeds vaker gezien als een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg in de toekomst. Er zullen in de komende jaren meer mensen met vragen over de gezondheid van hun hersenen komen. Door de toenemende wereldwijde vergrijzing is dementie namelijk één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van deze eeuw. Daarnaast zijn er personeelstekorten in de zorg. Digitale hulpmiddelen over hersengezondheid zouden kunnen helpen als aanvulling op de normale zorg. Een ander mogelijk voordeel van digitale middelen is dat zij afgestemd kunnen worden op de voorkeuren van een persoon. Denk bijvoorbeeld aan een voorleesfunctie of het thuis meten van de hersengezondheid, zodat de persoon niet altijd naar het ziekenhuis hoeft. Aan de andere kant is het maar de vraag of mensen digitale hulpmiddelen voor hun hersengezondheid willen gebruiken. We weten namelijk dat digitale hulpmiddelen soms te ingewikkeld en lastig in het gebruik zijn.

Onderzoek kijkt naar behoefte aan digitale hulpmiddelen

Op dit moment zijn er al een aantal digitale hulpmiddelen over hersengezondheid beschikbaar, maar niet iedereen gebruikt deze hulpmiddelen. Onderzoeker Tanja de Rijke van het Amsterdam UMC probeert met haar collega’s door middel van onderzoek in kaart te brengen welke mensen digitale hulpmiddelen over hersengezondheid zouden willen gebruiken en wie niet. Hierbij kijken zij naar bepaalde achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, digitale- en gezondheidsvaardigheden. Ook kijken zij naar de invloed van persoonlijke factoren, zoals de sociale omgeving, mening over digitale hulpmiddelen in de zorg, en hoe iemand zelf denkt over de eigen  gezondheid en het risico op het krijgen van dementie.

Met deze informatie kunnen digitale hulpmiddelen over hersengezondheid verbeterd en aangepast worden aan de behoeften van álle gebruikers. Zo kunnen mensen met vragen en zorgen over de gezondheid van hun hersenen in de toekomst nog beter geholpen worden.

De onderzoekers hebben deelnemers gevonden via Hersenonderzoek.nl. De hulp van de deelnemers aan dit onderzoek is  onmisbaar. Daarom willen de onderzoekers graag iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld ontzettend bedanken voor de tijd en moeite die ze in hun onderzoek hebben gestoken. Op dit moment zijn zij druk bezig met het verwerken van de resultaten. In de loop van volgend jaar kunnen zij deze resultaten delen.