Waarom loop je de verkeerde kant op als je de winkel uit loopt?

Winkelstraat

Oeps! Die kant!

Herken je dat? Je loopt de winkel uit en een paar meter verderop bedenk je: ‘Hee, hier kwam ik vandaan… Ik wilde juist de andere kant op!’ Hoe kan dat? En waarom gebeurt het telkens opnieuw?

Tijdens het Hersenfestival beantwoordde dr. Ineke in drie mini-colleges de drie meest gestelde vragen van inschrijvers van Hersenonderzoek.nl:

Dr. Ineke van der Ham is expert in hoe mensen de weg vinden. Ze is universitair hoofddocent psychologie en assistent professor aan de Universiteit Leiden.

Dr. Ineke van der Ham

Hoe vinden mensen de weg?

Meer dan 13.000 mensen deden mee aan Inekes onderzoek Navigeren kun je leren.

Ze wilde uitzoeken hoe mensen de weg vinden, omdat veel mensen last hebben van verdwaalklachten. Bijvoorbeeld door een herseninfarct of beginnende dementie.

Er was nog geen behandeling voor deze klachten. Samen met haar team heeft ze een therapie ontwikkeld op basis van de gegevens van de onderzoeken Navigeren kun je leren en Wayfinder.

Benieuwd naar haar bevindingen? Klik hieronder op de afbeeldingen! Of lees het interview over alle uitkomsten, haar vervolgonderzoek en de behandeling die ze heeft ontwikkeld.

Hoe ouder je wordt, hoe slechter je navigeert

Hoe oud je bent voorspelt het best hoe goed je navigeert. Niet je geslacht, niet de omgeving waar je woont of bent opgegroeid, niet je opleidingsniveau… je leeftijd! Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Oudere vrouw en man samen lachend op bank

Je wordt op jonge leeftijd al slechter in navigeren

Verslechtering van het navigatievermogen begint al op jongere leeftijd dan we tot nu toe dachten.

Het onderzoek zien dat de afname gestaag is en al begint na de jongvolwassenheid. De afname wordt bovendien erger naarmate mensen ouder worden. We zien bij zowel mannen als vrouwen een sterkere afname als ze boven de 60 zijn.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wandelende kleindochter en grootvader

Van onze stereotypes klopt vrij weinig

Mensen hebben het idee dat geslacht bepalend is voor het navigatievermogen en schatten het leeftijdseffect verkeerd in.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wijzende hand

Mannen overschatten zichzelf systematisch

Dit wordt telkens erger naarmate ze ouder worden. Als mannen gevraagd wordt hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Schrikkende man

Vrouwen onderschatten zichzelf

Jonge vrouwen onderschatten zichzelf het meest. Die overschatting neemt met de tijd af, omdat hun werkelijke navigatievermogen slechter wordt naarmate ze ouder worden. Hun inschatting komt dus steeds beter overeen met hun werkelijke navigatievermogen. Rond de 70 jaar starten vrouwen ook met het overschatten van zichzelf.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Twijfelende vrouw

Kinderen schatten zichzelf beter in dan volwassenen

Mensen hebben het idee dat geslacht bepalend is voor het navigatievermogen en schatten het leeftijdseffect verkeerd in.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrolijke kinderen

Wie kan het beter? Mannen of vrouwen?

Mythe ontmaskerd! Vrouwen en mannen doen het even goed.

Ook de manier waarop veroudering het navigatievermogen parten speelt is hetzelfde. Mannen en vrouwen verslechteren op dezelfde manier naarmate ze ouder worden.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouw op schommel met man 1200x794