De dagelijkse praktijk in de geheugenpoli

Iemand die de geheugenpolikliniek bezoekt ondergaat meerdere onderzoeken en krijgt uiteindelijk een diagnosegesprek. Het is belangrijk dat er goede informatie wordt gegeven tijdens en rondom deze bezoeken. Goede informatie zorgt ervoor dat mensen weten wat zij kunnen verwachten en welke opties zij hebben tijdens het proces.

Advies voor de klinische praktijk

Het doel van de ABIDE Delphi studie is om een advies op te stellen voor de informatievoorziening rondom geheugenpolikliniekbezoeken voor mensen die geen dementie hebben.

Om dit advies op te kunnen stellen vragen de onderzoekers aan drie verschillende groepen wat zij belangrijke informatie vinden: 1) patiënten; 2) naasten van patiënten; en 3) zorgverleners op de geheugenpolikliniek. Zij kunnen op basis van hun persoonlijke ervaring anoniem in een vragenlijst hun mening geven over de verschillende onderwerpen die volgens hen aan bod moeten komen. Zo proberen de onderzoekers vast te stellen welke informatie voor welke groep belangrijk is. De uitkomsten passen ze vervolgens daadwerkelijk toe in de klinische praktijk.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.