Iemand die de geheugenpolikliniek bezoekt ondergaat meerdere onderzoeken en krijgt uiteindelijk een diagnosegesprek. Het is belangrijk dat er goede informatie wordt gegeven tijdens en rondom deze bezoeken. Goede informatie zorgt ervoor dat mensen weten wat zij kunnen verwachten en welke opties zij hebben tijdens het proces.

Het doel van de ABIDE Delphi studie is om een advies op te stellen voor de informatievoorziening rondom geheugenpolikliniekbezoeken voor mensen die geen dementie hebben. Om dit advies op te kunnen stellen vragen wij aan 3 verschillende groepen wat zij belangrijke informatie vinden: 1) patiënten; 2) naasten van patiënten; en 3) zorgverleners op de geheugenpolikliniek. Zij kunnen op basis van hun persoonlijke ervaring anoniem in een vragenlijst hun mening geven over de verschillende onderwerpen die volgens hen aan bod moeten komen. Zo proberen we vast te stellen welke informatie voor welke groep belangrijk is. De uitkomsten passen we vervolgens daadwerkelijk toe in de klinische praktijk.