Zorgen over het denken en doen

Waar staat het onderzoek nu?

In deze video praat dr. Leonie Visser u bij over de studie Denken en Doen: waar staan ze nu en wat gaat er nog gebeuren?

In onderstaande video legt dr. Leonie Visser uit wat ze met de studie Denken en Doen onderzoekt, waarom dat belangrijk is en hoe ze dat deed. Inmiddels is de dataverzameling afgerond. U kunt dus niet meer deelnemen.

Zorgen over het denken en doen

Dit onderzoek bestudeert de werking van een nieuwe online test en een vragenlijst die het cognitief functioneren (denken) en het dagelijks functioneren (doen) in kaart brengen. Het uiteindelijk doel is dat mensen die zich zorgen maken over het ‘denken’ of ‘doen’, deze in de toekomst online kunnen maken en feedback en een advies krijgen over hun functioneren.

Welke scores zijn normaal?

De onderzoekers van Denken en Doen willen daarvoor eerst vaststellen welke scores normaal zijn voor mensen zonder dementie. Dit wordt ‘normeren’ genoemd. Als de normering bekend is, kan aan de hand van iemands score op de tests worden vastgesteld of hij of zij even goed of minder goed functioneert dan de meeste mensen van zijn of haar leeftijd en opleidingsniveau.

De zelf-test

De online zelf-test bestaat uit verschillende taken, die het functioneren van de hersenen meten, oftewel het ‘denken’. Bijvoorbeeld hoe goed het geheugen is. De online vragenlijst meet iemands functioneren tijdens dagelijkse bezigheden, oftewel het ‘doen’.

De vragenlijst

Deze vragenlijst van Denken en Doen bestaat al langer en wordt normaal gesproken door een naaste ingevuld; bijvoorbeeld de partner of een zoon of dochter. Het onderzoek Denken en Doen wil graag de werking onderzoeken van een versie van de vragenlijst die door iemand zelf wordt ingevuld (zelfrapportage). De onderzoekers willen de zelfrapportage antwoorden normeren in een grote groep mensen zonder dementie, en ook vergelijken met de antwoorden van een naaste. Dit geeft extra handvatten om te bepalen hoe de antwoorden geïnterpreteerd moeten worden, wanneer mensen deze vragenlijst over zichzelf invullen. Ook daarmee kan een beter advies worden gegeven.

Geen terugkoppeling bij deelname

Mensen die deelnemen aan dit onderzoek ontvangen geen terugkoppeling over eigen ‘Denken’ en ‘Doen’, juist omdat de normscores nu nog onbekend zijn. Als u deelneemt aan het onderzoek Denken en Doen draagt u bij aan de ontwikkeling van de test en vragenlijst. In de toekomst kunnen mensen die zich zorgen maken over het functioneren van hun hersenen of in hun dagelijks leven, dan beter en sneller worden geïnformeerd en geadviseerd over hun klachten.

Interesse in deelname?

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.