EIP-REVERSE-SD bestudeert de veiligheid en de werkzaamheid van het middel Neflamapimod. Dit medicijn helpt mogelijk tegen de ziekte van Alzheimer.

Het EIP-REVERSE-SD onderzoek is een fase 2b onderzoek. Dat betekent dat er wordt onderzocht of het medicijn inderdaad doeltreffend is voor deze ziekte. Daarbij wordt de werking van het medicijn vergeleken met een placebo. Bovendien kijken de onderzoekers naar optimale dosis is voor de beste werking van het middel, met zo min mogelijk bijwerkingen. Het onderzoeksmiddel Neflamapimod wordt onderzocht bij patiënten tussen de 55 en 85 jaar met de diagnose milde cognitieve stoornissen (MCI) of ziekte van Alzheimer in een licht stadium.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Brain Research Center. Dit onderzoekscentrum is gespecialiseerd in studies met nieuwe medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer en andere hersenziekten.