We weten inmiddels dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op het cognitief functioneren bij ouderen die geen cognitieve klachten hebben. Onder het cognitief functioneren vallen onder andere geheugen, taal, aandacht, problemen oplossen en plannen maken. Lichaamsbeweging lijkt ook een positief effect op het cognitief functioneren te hebben bij de behandeling van patiënten met cognitieve klachten. Het mechanisme achter dit effect is nog onduidelijk. Het zou kunnen dat dit effect is gerelateerd aan een toegenomen bloeddoorstroming in de hersenen na lichaamsbeweging.

Het doel van het ExCersion-VCI onderzoek is daarom om te onderzoeken of intensieve lichaamsbeweging de bloeddoorstroming in de hersenen kan verbeteren. Daarnaast onderzoeken de wetenschappers van het Alzheimercentrum Amsterdam of lichaamsbeweging een effect heeft op cognitieve klachten en het algemeen lichamelijk uithoudingsvermogen.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.