We weten inmiddels dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op het cognitief functioneren bij ouderen die geen cognitieve klachten hebben. Onder het cognitief functioneren vallen onder andere geheugen, taal, aandacht, problemen oplossen en plannen maken. Lichaamsbeweging lijkt ook een positief effect op het cognitief functioneren te hebben bij de behandeling van patiënten met cognitieve klachten. Het mechanisme achter dit effect is nog onduidelijk. Het zou kunnen dat dit effect is gerelateerd aan een toegenomen bloeddoorstroming in de hersenen na lichaamsbeweging.

Het doel van dit onderzoek is daarom om te onderzoeken of intensieve lichaamsbeweging de bloeddoorstroming in de hersenen kan verbeteren. Daarnaast onderzoeken de wetenschappers of lichaamsbeweging een effect heeft op cognitieve klachten en het algemeen lichamelijk uithoudingsvermogen.

Over de onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het VUmc Alzheimercentrum.