Tau-eiwit speelt vermoedelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Bekend is dat samenklonteringen van het tau-eiwit in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer nauw samenhangen met geheugenklachten en schade aan de hersenen. De specifieke manier waarop tau zich door de hersenen verspreidt, hangt waarschijnlijk samen met de manier waarop de hersenen onderling met elkaar verbonden zijn, het zogenaamde hersennetwerk.

MEG, MRI en PET scans

In de MANTA-studie wordt het hersennetwerk van mensen met de ziekte van Alzheimer in kaart gebracht met magneto-encefalografie (MEG). Een MEG meet de magnetische velden die door de hersenen gemaakt worden, waarmee hersenactiviteit in verschillende gebieden kaart kan worden gebracht, en gekeken kan worden hoe ze met elkaar in verbinding staan. Hiermee gaan de onderzoekers voorspellen in welke gebieden tau neerslaat op PET-scans die het tau zichtbaar maken. Dit leidt tot meer inzicht in hoe de ziekte van Alzheimer zich ontwikkelt, en biedt mogelijk aanknopingspunten voor het vinden van een oorzaak en eventuele behandeling van de ziekte.

Gezonde deelnemers

De onderzoekers zijn momenteel alleen nog op zoek naar gezonde vrijwilligers van 20 tot 30 jaar. Deelnemers mogen geen actuele psychische, neurologische of cognitieve stoornissen hebben, en geen medicatie gebruiken die invloed kan hebben op de hersenen.

De hersennetwerken van de vrijwilligers zullen worden gebruikt om in kaart te brengen hoe een gezond hersennetwerk eruit ziet. Deze zullen dan worden gebruikt om te kijken welke veranderingen er optreden in de netwerken van patiënten met geheugenklachten. Deelnemers ondergaan eenmalig een MEG-meting en een MRI-scan. Zowel een MEG-meting als een MRI-scan zijn niet pijnlijk en hebben geen bijwerkingen. In totaal duurt deelname ongeveer 2 tot 2.5 uur.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.