In de studie ‘MOod Treatment with Antidepressants or Running’ (MOTAR) ontvangen mensen met depressie en angst een behandeling met antidepressiva of runningtherapie. We weten dat de behandeling met antidepressiva en runningtherapie beiden effectief zijn voor depressie en angst, maar zijn zelden vergeleken in één onderzoek. Ook is nog onbekend hoe deze twee verschillende behandelingen precies bijdragen aan de verbetering van de psychische en lichamelijke gezondheid. De onderzoekers bekijken bepaalde biologische processen hiervoor een verklaring kunnen geven.

Het onderzoek draagt daarmee bij aan kennis van de effectiviteit van behandelingen voor depressie en angststoornissen. De onderzoekers gebruiken de informatie ook bij de ontwikkeling van diagnostiek en de keuze voor behandeling van depressie en angst; welke patiënten hebben het meest baat bij één van de twee behandelingen?