Muziek wordt steeds vaker ingezet in therapieën voor hersenziekten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe therapieën met muziek het beste kunnen worden aangepast per persoon. Muziek heeft voor verschillende mensen vaak verschillende betekenissen, en verschillende mensen hebben uiteenlopende voorkeuren. Wat voor de één ontspannend werkt, werkt een ander soms op de zenuwen. Dit hangt misschien samen met muziekvoorkeur, of hoeveel muziekles iemand heeft gehad.

Onderzoekers van universiteit Leiden willen een vragenlijst ontwikkelen waarmee een profiel kan worden samen gesteld om therapieën persoonlijk te maken en optimaal te laten aansluiten bij hoe iemand muziek beleeft. Om die vragenlijst te ontwikkelen, onderzoeken ze eerst hoe die vragenlijst kan worden samengesteld. Daarom achterhalen ze in de studie ‘Muziek in uw leven’ in een grote groep mensen, welke rol muziek in uw leven heeft gespeeld en nog steeds speelt. Hier doen zowel mensen aan mee die veel muzikale interesse hebben, maar juist ook mensen met weinig muzikale interesse. Met deze informatie kunnen ze de vragenlijst ontwikkelen die gebruikt kan worden om te bepalen hoe muziek ingezet kan worden bij revalidatie van verschillende hersenziekten. Zo hopen ze de inzet van muziek in de gezondheidszorg verder te kunnen verbeteren.