Door corona is er de afgelopen maanden veel veranderd. Welk effect heeft dat op je gevoelens, gedachten en je contact met andere mensen en zorginstanties?

Amsterdam UMC onderzoekt de psychosociale effecten van corona en kijkt daarbij ook naar veranderingen in contact met de zorg. Het gaat om een online vragenlijst die mensen in ongeveer 20-30 minuten kunnen invullen.

Inmiddels is de dataverzameling van dit onderzoek afgerond. We nodigden in de periode december ’20-maart ’21 wekelijks een groep mensen uit. Iedereen van 18 jaar en ouder kon deelnemen.

Ook focus op dementie

De onderzoekers van het Alzheimercentrum Amsterdam leggen deze vragenlijst ook voor aan mensen met dementie en hun naasten.

Daarmee willen ze in kaart brengen wat de effecten van corona zijn op gedrag en stemming, functioneren, belasting van de naaste en zorgconsumptie bij mensen mét en zónder dementie.

Met de gegevens van de POLAR studie kunnen ze toepasbare informatie-tools ontwikkelen over (het omgaan met de gevolgen van) de corona-maatregelen, die bijdragen aan een veerkrachtige en dementievriendelijke maatschappij. Niet alleen tijdens, maar óók na corona.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.