Het ontstaan van een depressie kan samengaan met veranderingen in de hersenen. In de URIS studie bekijken onderzoekers van Amsterdam UMC een GGZ inGeest of er verschillen te zien zijn in dieper gelegen delen van de hersenen van mensen met en zonder depressieve klachten.

Ze maken daarbij gebruik van zeer geavanceerde MRI scans, die de structuur en de integriteit van de hersenen tot in groot detail in kaart kunnen brengen. Als we meer fundamentele kennis hebben over de veranderingen in de hersenen, kunnen we in de toekomst behandeling en preventie van depressie verbeteren.

Via Hersenonderzoek.nl zoeken de onderzoekers mensen tussen de 20 en 55 jaar: zowel mensen met depressieve klachten, als mensen zonder psychiatrische klachten. Die laatste groep mensen kan deelnemen aan het onderzoek als gezonde deelnemer, in de vorm van een controlegroep.

Interesse in deelname?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De onderzoekers hebben voldoende deelnemers gevonden.

Staat u al ingeschreven en heeft u een profiel? Dan nodigt ons team u voor andere onderzoeken uit, als blijkt dat u voor een studie in aanmerking komt. (Soms zijn er meer geschikte mensen dan de onderzoekers nodig hebben en nodigen we een selectie uit. Stuur gerust een e-mail als u interesse heeft in een ander specifiek onderzoek. Dan kunnen wij nagaan of u daarvoor in aanmerking komt en toevoegen aan de selectie.)

Staat u nog niet ingeschreven? Schrijf u dan in en maak vrijblijvend een profiel aan. U ontvangt dan per e-mail uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u in aanmerking komt, op basis van uw profiel. U kunt per onderzoek beslissen of u zich aanmeldt.