Goed nieuws! Stichting Gieskes-Strijbis Fonds en ZonMw steunen Hersenonderzoek.nl. Dat betekent dat we ons werk de komende jaren kunnen voortzetten: mensen zoals u koppelen aan relevant onderzoek om zo de ontwikkeling van behandelmethodes voor hersenziekten te versnellen.

 

Logo Gieskes-Strijbis Fonds

Stichting Gieskes-Strijbis Fonds steunt projecten die proactief werken en een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Daarbij legt ze de nadruk op de grotere, meerjarige projecten met landelijke uitstraling binnen o.a. de medische wetenschap.

Tino Wallaart, directeur van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds:
“Wij steunen Hersenonderzoek.nl omdat het past binnen het gedachtegoed van Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis. Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft het volle vertrouwen dat Hersenonderzoek.nl wellicht het antwoord kan geven op wat (inter)nationaal de grootste belemmering is voor het vinden van geneesmiddelen: het includeren van voldoende deelnemers aan onderzoek. We hopen dat een dergelijk project in de toekomst als voorbeeld kan dienen voor andere Europese landen.”

Logo ZonMwZonMw financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Ze stimuleert bovendien het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.