Per 1 januari 2022 hebben ZonMw, Alzheimer Nederland en de Hersenstichting de samenwerking met Hersenonderzoek.nl verlengd met drie jaar. Daarnaast zal deze samenwerking per 2022 gesteund worden door Amsterdam Neuroscience. Amsterdam Neuroscience is een van de onderzoeksinstituten voor allianties van Amsterdam UMC samen met de universiteiten UvA en VU. Alzheimercentrum Amsterdam, initiatiefnemer en uitvoerder verantwoordelijk voor Hersenonderzoek.nl, werkt samen met dit onderzoeksinstituut om het ontstaansmechanisme van diverse ziekten te ontrafelen.

Onderzoek naar hersenziekten versnellen

Dit betekent dat Hersenonderzoek.nl haar werk, met als doel onderzoek naar hersenziekten te versnellen, de komende jaren kan voortzetten. Er is namelijk veel onderzoek nodig om hersenziektes zoals alzheimer, andere vormen van dementie, parkinson en MS te verhelpen. Wereldwijd is er een groot tekort aan gezonde mensen en patiënten die deelnemen aan hersenonderzoek. Hierdoor lopen onderzoeken vertraging op en laten oplossingen voor hersenziektes langer op zich wachten.

Werkwijze Hersenonderzoek.nl

Hersenonderzoek.nl nodigt mensen uit heel Nederland uit om deel te nemen aan hersenonderzoek. Het is een online platform waar gezonde mensen én patiënten zich kunnen inschrijven om aan te geven dat ze interesse hebben in deelname aan hersenonderzoek. Hersenonderzoekers kunnen een beroep doen op dit register. Zij kunnen aangeven welke mensen ze zoeken voor hun hersenonderzoek. Via het platform komen onderzoekers in contact met mensen die willen deelnemen aan hun studie.

Uitbreiden deelnemersbestand

De afgelopen jaren hebben we geleerd dat we met Hersenonderzoek.nl al veel mensen hebben kunnen bereiken, maar nog niet iedereen. Doel is daarom om onderzoek via ons platform bij heel Nederland bekend te maken en voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken. Dit willen we bereiken door meer mensen van verschillende leeftijdsgroepen en sociaaleconomische en culturele achtergronden te interesseren voor hersenonderzoek. Ook zijn we op zoek naar meer mensen mét een hersenziekte diagnose, zoals Alzheimer, Parkinson of een depressie.

Verder streven we ernaar om in de komende jaren van Hersenonderzoek.nl een duurzaam platform te maken, zodat we ons ook in de toekomst kunnen blijven inzetten voor het versnellen van onderzoek naar hersenziekten.

Hiervoor zullen wij inzetten op het delen van kennis –  zowel op nationaal als internationaal niveau – om zo te kunnen blijven leren, vernieuwen en verbeteren. Op deze manier hopen we in de komende jaren door te groeien tot een duurzaam platform met een divers ledenbestand.

Over onze samenwerking

 

Alzheimercentrum Amsterdam is als initiatiefnemer en uitvoerder verantwoordelijk voor Hersenonderzoek.nl. Alzheimercentrum Amsterdam wil dementie bespreekbaar en behandelbaar maken en uiteindelijk genezen. Daarbij ligt de focus op dementie op jonge leeftijd.

Hersenstichting heeft als missie heeft het lijden dat wordt veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkomen, te verminderen en te stoppen opdat mensen langer leven met meer kwaliteit.

 

Alzheimer Nederland is een patiëntorganisatie die als missie heeft om dementie te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken ze zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Ze stimuleert bovendien het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

 

Amsterdam Neuroscience is het onderzoeksinstituut voor neurowetenschappen van Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers en clinici uit dit netwerk richten zich op de ontwikkeling van nieuwe fundamentele kennis van het brein en het zenuwstelsel in gezondheid en ziekte en vertalen dit naar effectieve behandelingen voor patiënten.