Veel wetenschappelijk onderzoek is tijdelijk stilgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig kunnen we online en telefonisch onderzoek nu weer opstarten.

Elkaar minder kunnen zien heeft impact. Ook op de wetenschap. Veel onderzoek staat momenteel on hold omdat contact tussen onderzoekers en deelnemers nu niet plaats kan vinden.

Gelukkig is er een aantal onderzoeken waar mensen thuis, online of telefonisch, aan kunnen deelnemen. Zo kunnen inschrijvers vanuit huis toch de wetenschap vooruit helpen! Hier leest u welke onderzoeken we sinds afgelopen week weer hebben opgestart.

Als u staat ingeschreven, en u het profiel heeft dat de onderzoekers van deze studies zoeken, kunnen we u per e-mail uitnodigen voor één of meer van onderstaande studies.

Onderzoek naar depressie

Behandelingsresistente depressie

Man loopt met depressieve gevoelens door mistig veldBij één op de drie mensen slaat een therapie tegen depressie niet aan. Het is dus niet ongebruikelijk dat je twee of meerdere medicijnen en behandelingen probeert om je depressieve klachten te lijf te gaan.

Onderzoekers van Universiteit Maastricht onderzoeken of psychedelica kunnen worden ingezet als medicijn tegen de zogeheten behandelingsresistente depressie.

Bij dit onderzoek vindt in eerste instantie alleen de telefonische intake plaats. Zodra het weer veilig is om de rest van het onderzoek te starten, kunnen mensen die in aanmerking voor deelname verder met het onderzoek.

Onderzpoek naar depressie met FitbitVoorspellen van terugval

Kunnen we met behulp van een Fitbit horloge en smartphone apps op afstand meten en voorspellen of iemand terugvalt in een depressie? Dat willen onderzoekers van Amsterdam UMC achterhalen en testen in het RADAR-CNS onderzoek.

Onderzoek naar dementie

Welke veranderingen in het dagelijks leven zijn belangrijk?

Onderzoek naar mensen die mantelzorger zijn voor mensen met dementie over de dagelijksebezighedenNaasten van mensen met dementie kunnen vaak goed inschatten wat er goed en minder goed gaat in het dagelijks leven, en hoe dit verandert door de tijd.

Onderzoekers van het Alzheimercentrum Amsterdam brengen via een online vragenlijst in kaart welke veranderingen u als naaste echt belangrijk vindt, zodat we betere zorg kunnen organiseren.

Genetische aanleg voor dementie

Stel, u krijgt de mogelijkheid om meer te weten te komen over uw kans op dementie, op basis van uw genetische aanleg. Zou u het antwoord willen weten? Sommige mensen absoluut niet. Anderen lijkt het juist prettig om zo vroeg mogelijk informatie te hebben.

Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam willen met een online vragenlijst ontdekken of 50 tot 75-jarigen meer willen weten over hun genetische aanleg voor dementie.

Onderzoek naar niet-aangeboren hersenletsel

Navigeren kun je leren

Kaart om te navigerenWaarom zijn sommige mensen een wandelend kompas en kunnen anderen de deur niet uit zonder kaart of Google Maps? Wetenschappers van Universiteit Leiden willen onderzoeken hoe mensen navigeren.

Als we dat begrijpen, kunnen we mensen die door niet aangeboren hersenletsel (NAH) problemen ervaren met navigeren, beter behandelen. Extra leuk: u krijgt na deelname uw eigen navigatieprofiel en tips om te verbeteren.