7 bevindingen

Dr. Ineke van der Ham

Dit levert deelnemen op

Onzettend veel mensen hebben deelgenomen aan Navigeren kun je leren. Ruim 13.000! Daardoor heeft dr. Ineke van der Ham van Universiteit Leiden gedegen uitspraken kunnen doen over hoe mensen de weg vinden.

Dat is belangrijk, want veel mensen hebben verdwaalklachten. Bijvoorbeeld door een beroerte of hersenbloeding. Of door beginnende dementie.

Er bestond nog geen behandeling voor. Dankzij de hulp van alle deelnemers brengt Ineke daar nu verandering in!

Lees het interview

Nieuwe therapie

Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de studie Wayfinder hebben Ineke en haar team een eerste therapie ontwikkeld. Die wordt nu getest en komt hopelijk snel in ziekenhuizen en revalidatieklinieken beschikbaar.

Meer weten? Ontdek haar 7 bevindingen, bekijk haar video-colleges en lees het interview.

7 bevindingen

1 – Hoe oud je bent voorspelt het best hoe goed je navigeert. Niet je geslacht, niet de omgeving waar je woont of bent opgegroeid, niet je opleidingsniveau… je leeftijd! Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Oudere vrouw en man samen lachend op bank

2 - Je wordt op jonge leeftijd al slechter in navigeren

Verslechtering van het navigatievermogen begint al op jongere leeftijd dan we tot nu toe dachten.

Het onderzoek zien dat de afname gestaag is en al begint na de jongvolwassenheid. De afname wordt bovendien erger naarmate mensen ouder worden. We zien bij zowel mannen als vrouwen een sterkere afname als ze boven de 60 zijn.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wandelende kleindochter en grootvader

3 - Wie kan het beter? Mannen of vrouwen?

Mythe ontmaskerd! Vrouwen en mannen doen het even goed.

Ook de manier waarop veroudering het navigatievermogen parten speelt is hetzelfde. Mannen en vrouwen verslechteren op dezelfde manier naarmate ze ouder worden.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrouw op schommel met man 1200x794

4 - Mannen overschatten zichzelf systematisch

Dit wordt telkens erger naarmate ze ouder worden. Als mannen gevraagd wordt hoe zij hun eigen navigatievermogen inschatten en hoe goed ze zichzelf vinden in het benoemen van afstanden, schatten ze dat hoger in dan ze in werkelijkheid scoren.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

5 - Vrouwen onderschatten zichzelf

Jonge vrouwen onderschatten zichzelf het meest. Die onderschatting neemt met de tijd af, omdat hun werkelijke navigatievermogen slechter wordt naarmate ze ouder worden. Hun inschatting komt dus steeds beter overeen met hun werkelijke navigatievermogen. Rond de 70 jaar starten vrouwen ook met het overschatten van zichzelf.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Twijfelende vrouw

6 - Kinderen schatten zichzelf beter in dan volwassenen

Het geldt voor zowel meisjes als jongens. Het bijzondere is dat het onderschatten van meisjes en overschatten van jongens pas in de pubertijd begint. Het lijkt er dus op dat er sprake is van maatschappelijke stereotypering.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Vrolijke kinderen

7 - Van onze stereotypes klopt vrij weinig

Mensen hebben het idee dat geslacht bepalend is voor het navigatievermogen en schatten het leeftijdseffect verkeerd in.

Meer weten? Klik op de afbeelding ➜

Wijzende hand

Interview met Ineke over alle bevindingen

Ruim 13.000 mensen bezochten haar online planeet en navigeerden door een rood bos. Hoe meer data binnen stroomde, hoe duidelijker de patronen werden. Zo is er ook een bevinding bijgesteld. Lees hoe Ineke terugblikt op alle bevindingen en resulten. Klik op de afbeelding ➜

Bekijk Inekes mini-colleges

Tijdens het Hersenfestival beantwoordde Ineke de drie meest gestelde vragen over navigeren en verdwalen. Klik op de afbeelding om de video te bekijken ➜

Wat doet de TomTom met je hersenen?

Welke effecten hebben apps als Google Maps en hulpmiddelen als een TomTom op je hersenen? Word je er slimmer van? Of juist dommer? Of maakt het vrij weinig uit? Klik op de afbeelding om de video te bekijken ➜

Hoe komt het dat je vroeger beter de weg kon vinden?

Lukte het vroeger beter? Wat gebeurt met je navigatievermogen als je ouder wordt? Klik op de afbeelding om de video te bekijken ➜