In het SCIENCe onderzoek volgen we mensen met subjectieve geheugenklachten: mensen die geheugenklachten ervaren, maar geen aantoonbare afwijkingen vertonen bij onderzoek op de dag screening.

Uit onderzoek weten we dat hersenveranderingen die de ziekte van Alzheimer veroorzaken geleidelijk ontstaan, vanaf 15 tot 20 jaar vóórdat er symptomen zijn. Dit betekent dat de vroegste veranderingen van Alzheimer ook bij gezonde mensen al aanwezig kunnen zijn. Het is nog niet duidelijk of en hoe deze allereerste hersenveranderingen latere geheugenachteruitgang voorspellen. In dit onderzoek worden die allereerste veranderingen in de hersenen opgespoord, door bijvoorbeeld te kijken naar veranderingen op hersenfoto’s. Ook kijken we naar aangeboren eigenschappen, leefstijlkenmerken en natuurlijk het geheugen.