In het SCIENCe onderzoek volgen onderzoekers van VUmc Alzheimercentrum mensen met subjectieve geheugenklachten: mensen die geheugenklachten ervaren, maar bij wie geen aantoonbare afwijkingen gevonden worden bij neuropsychologische en/of beeldvormend onderzoeken.

Uit onderzoek weten we dat hersenveranderingen die de ziekte van Alzheimer veroorzaken geleidelijk ontstaan, vanaf 15 tot 20 jaar vóórdat er symptomen zijn. Dit betekent dat de vroegste veranderingen van Alzheimer ook bij gezonde mensen al aanwezig kunnen zijn. Het is nog niet duidelijk of en hoe deze allereerste hersenveranderingen latere geheugenachteruitgang voorspellen. In dit onderzoek worden die allereerste veranderingen in de hersenen opgespoord, door bijvoorbeeld te kijken naar veranderingen op hersenfoto’s. Ook kijken de onderzoekers naar aangeboren eigenschappen, leefstijlkenmerken en het geheugen.

Meer lezen