Waarom FINGER-NL?

Steeds meer onderzoek laat zien dat leefstijl effect heeft op het denkvermogen. Het denkvermogen gaat over dingen kunnen onthouden, nieuwe dingen kunnen leren en ergens je aandacht bij kunnen houden.

Resultaten van de Finse studie genaamd ‘FINGER’ waren positief; de onderzoekers vonden dat een combinatie van lichaamsbeweging, gezond dieet, goede controle van de hart- en vaatgezondheid en geheugentraining de achteruitgang in het denkvermogen van ouderen kon voorkomen. Recent onderzoek laat verder zien dat andere leefstijlfactoren, waaronder beter slapen en voldoende ontspanning, mogelijk ook een positief effect kunnen hebben op het denkvermogen.

FINGER-NL logoOm dit te onderzoeken in Nederland is op 27 januari 2022 de FINGER-NL (FINGER-Nederland) studie van start gegaan. Dit is onderdeel van het overkoepelende nationale MOCIA project en is een tweejarige interventiestudie waarin onderzocht wordt wat het effect is van een combinatie van leefstijlaanpassingen op het denkvermogen van ouderen. In FINGER-NL gaan onderzoekers in vijf Nederlandse onderzoekscentra; Wageningen Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen en Alzheimercentrum Amsterdam onderzoeken hoe leefstijlinterventies kunnen helpen bij het verbeteren van de hersengezondheid.

Het gepersonaliseerde leefstijlprogramma in deze studie duurt 2 jaar en is gericht op verschillende factoren die samenhangen met de hersengezondheid, zoals lichaamsbeweging, geheugentraining, hart- en vaatgezondheid, voeding, slaap, ontspanning en sociale activiteiten. Deelnemers aan deze studie zijn tussen de 60-80 jaar oud.  Met de resultaten van het onderzoek kan een gerichter leefstijladvies gegeven worden, met als doel achteruitgang in het denkvermogen van ouderen te voorkomen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Geschiktheidsonderzoek

Na uw aanmelding op Hersenonderzoek.nl zullen de onderzoekers van een locatie bij u in de buurt middels een telefonisch geschiktheidsonderzoek van 20 minuten nagaan of u deel kunt nemen aan het onderzoek.

De onderzoekers kijken of er ruimte voor verbetering is in uw leefstijl en gaan na of deelname voor u veilig is. Ook stellen ze u vragen over uw gezondheid en voeren ze een korte test uit om uw denkvermogen te testen.

Op basis van dit telefoongesprek hoort u alleen of u wel of niet kunt deelnemen aan dit onderzoek. U ontvangt dus géén resultaten van het geschiktheidsonderzoek. Let op: het kan dus voorkomen dat u gezond bent, maar toch niet kunt deelnemen.

Drie onderzoeksdagdelen op locatie

Sportende man

Als blijkt dat u kunt en wilt deelnemen plant u samen met de onderzoeker drie onderzoeksdagen in: aan het begin van de studie, na 12 maanden en na 24 maanden. Uiteraard worden de corona-maatregelen daarbij in acht genomen.

Tijdens deze bezoeken wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij uw bloed afgenomen wordt, en bloeddruk, lengte en gewicht gemeten worden. Verder wordt een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij uw snelheid van informatie verwerken, geheugen, taalvaardigheid, aandacht en concentratie worden gemeten.

Deze bezoeken duren ongeveer 2,5 uur. Verder vult u thuis vragenlijsten in met vragen over onder meer uw leefstijl, zoals slaap, beweging, stemming, en voeding.

Aan de slag met tweejarig leefstijlprogramma

Gedurende twee jaar gaat u aan de slag om uw leefstijl aan te passen. Het is hiervoor belangrijk dat u bereid bent om deze aanpassingen te doen. Deze aanpassingen doet u zelf thuis, of onder begeleiding van een deskundigen op het gebied van leefstijl.

Bij de start van het onderzoek worden alle deelnemers worden door middel van loting in twee groepen verdeeld:

  1. Tweejarig laag-intensief leefstijlprogramma
  2. Tweejarig hoog-intensief leefstijlprogramma

U doorloopt één van beide leefstijlprogramma’s. U weet echter niet in welke groep u bent ingedeeld. Sommige onderdelen van het leefstijlprogramma kunt u thuis uitvoeren, andere onderdelen vinden plaats in het onderzoekscentrum, dit verschilt per programma. Gedurende het leefstijlprogramma vragen de onderzoekers u om vragenlijsten in te vullen, oefeningen te doen, informatie te lezen of om bijvoorbeeld een dagboek bij te houden.

Voor het onderzoek maakt u gebruik van een online platform waarvoor u persoonlijke inloggegevens en een handleiding krijgt: uw Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Het is daarom van belang dat u toegang heeft tot een smartphone en tablet of computer en het internet. De onderzoekers leggen u tijdens het eerste bezoek aan het onderzoekcentrum uit hoe u thuis gebruik kunt maken van de online Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Tijdsinvestering

Smartwatch aan oudere handHet is goed om te weten dat de tijdsinvestering van het onderzoek verschilt per deelnemer, maar dat deze hoog kan zijn. Over de looptijd van de studie kan de tijdsinvestering variëren van ongeveer 3 uur per maand tot zo’n 3 uur per week. Nadat u zich heeft aangemeld voor het onderzoek ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van het onderzoek en de tijdsbelasting.

Bij dit onderzoek verwachten wij geen bijwerkingen of nadelige effecten op uw gezondheid. U kunt zich op elk moment tijdens het onderzoek bedenken en toch stoppen.

Voldoende deelnemers gevonden!

Man doet oefening op yogamat

Op dit moment nodigen we geen mensen meer uit voor het FINGER-NL onderzoek. De onderzoekers hebben inmiddels voldoende deelnemers gevonden.

Lees en bekijk ook: